Kesä
Opintojakson nimi Riippuvuus- ja mielenterveysongelmat
Opintojakson ajankohta 01.05.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala, Kulttuuriala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Anna-Kaarina Koivula
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 14.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Riippuvuus- ja mielenterveysongelmat

01.05.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Opiskelija osaa tunnistaa iäkkään ihmisen ja hänen läheisensä riippuvuus- ja mielenterveysongelmia.
  • Opiskelija tunnistaa riippuvuus- ja mielenterveysongelmien ehkäisy-, hoito- ja kuntoutusmenetelmiä sekä osaa vertailla niitten käyttökelpoisuutta erilaisissa elämäntilanteissa.
  • Opiskelija pohtii omia arvojaan ja asenteitaan sekä toimintaansa.

Sisältö:

  • aineriippuvuudet, toiminnalliset riippuvuudet
  • yleisimmät mielenterveysongelmat, kaksoisdiagnoosi
  • kuntoutusvaihtoehdot
  • iäkkään ihmisen erityistarpeet riippuvuus- ja mielenterveysongelmien kuntoutuksessa
  • moniammatillinen työ riippuvuus- ja mielenterveysongelmien kuntoutuksessa
  • lainsäädäntö

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2) Opiskelija osaa kuvailla ja tunnistaa yleisimmät riippuvuus- ja mielenterveysongelmat. Opiskelija pohtii omia arvojaan, asenteitaan sekä toimintaansa.

Hyvä (3) Opiskelija tunnistaa riippuvuus- ja mielenterveysongelmia ja osaa vertailla hoito- ja kuntoutusmenetelmien soveltuvuutta erilaisissa asiakastilanteissa. Opiskelija osaa pohtia omia arvojaan, asenteitaan ja toimintaansa.

Kiitettävä (4-5) Opiskelija osaa analysoida ja arvioida yksilön toimintakykyyn ja sosiaaliseen osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä riippuvuus- ja mielenterveysongelmissa. Opiskelija osaa perustella hoito- ja kuntoutusvaihtoehtojen soveltuvuutta erilaisissa asiakastilanteissa. Opiskelija osaa arvioida omia arvojaan, asenteitaan ja toimintaansa ammattieettisestä näkökulmasta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen verkkototeutus

Opintojakson tiedot

Nettiyhteys

Opintojakson lisätiedot

Opintojakso painottuu ikääntyneitten riippuvuus- ja mielenterveysongelmiin, mutta jakso soveltuu myös aikuisikäisten parissa työskentelystä kiinnostuneille.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 13.3.2023 tämän sivun yläosassa.

 

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).