Non-stop
Opintojakson nimi Rikos- ja riita-asioiden sovittelu ja sovitteleva työote (YAMK)
Opintojakson ajankohta 11.03.2024 - 30.06.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Janika Lindström
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.03.2024 - 19.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu ja sovitteleva työote (YAMK)

11.03.2024 - 30.06.2024

Opintojakson kuvaus

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

  • jäsentää rikos- ja riita-asioiden sovittelun asemaa rikosoikeusjärjestelmässä
  • esitellä restoratiivisen oikeuden taustateorian sekä sen arvot ja periaatteet
  • vertailla rikos- ja riita-asioiden sovittelun erityiskysymyksiä, ja arvioida sovittelun vaikutusta osapuolten oikeuksiin ja tarpeisiin
  • soveltaa sovitteluun liittyviä säännöksiä sekä sovittelevaa työotetta ja analysoida erilaisten konfliktien ratkaisumahdollisuuksia

Sisältö

  • MODUULI 1: Rikos- ja riita-asioiden sovittelu Suomessa
  • MODUULI 2: Rikos- ja riita-asioiden sovittelun erityiskysymyksiä sekä tutkimus- ja kehittämisnäkökulmia
  • MODUULI 3: Nuorten sovittelut ja Katusovittelu rikos- ja riita-asioiden sovittelussa
  • MODUULI 4: Sovittelua koskeva säännös-, tutkimus-, selvitys- ja ohjemateriaali
  • MODUULI 5: Sovinnollisen työotteen soveltaminen ja ammatillinen toiminta sovittelutoimistoissa

Edeltävyysehdot

Tämä on YAMK-opiskelijoiden toteutus. Jos opiskelet AMK-tutkintoa, ilmoittaudu AMK-opiskelijoiden toteutukselle TO00CB71-3001 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu ja sovitteleva työote.

Arviointikriteerit

Opinnoissa hyödynnetään automaattista arviointia ja erityisesti automaattisesti pisteytettyjä testejä. Automaattisella arvioinnilla tarkoitetaan sitä, että opiskelijan tekemien opintosuoritusten pisteet kirjautuvat automaattisesti verkko-oppimisympäristöön.

Opinnon Canvas-ympäristö on auki 30.06.2024 asti. Saadakseen suorituksen opinnosta opiskelijan on suoritettava kaikki moduulit ja tehtävät hyväksytysti 30.06.2024 mennessä.

Alla olevasta taulukosta näet arviointiasteikon, jonka mukaisesti kurssin arvosanat määräytyvät.

Arvosana – Testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 5 – 94% – 100% 4 – 88% – 93% 3 – 82% – 87% 2 – 76% – 81% 1 – 70% – 75% 0/hylätty – 0% – 69%

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan verkossa ja se on opiskeltavissa itsenäisesti omassa aikataulussa. Oppimisalustan toimii Canvas ja kurssiviestintään on ohjeet kurssialustalla.

Opinnon Canvas-ympäristö on auki 30.06.2024 asti. Saadakseen suorituksen opinnosta opiskelijan on suoritettava kaikki moduulit ja tehtävät hyväksytysti 30.06.2024 mennessä.

Opintojakson tiedot

Verkkototeutus on tehty yhdessä THL:n ja Aseman Lapset ry:n asiantuntijoiden kanssa.

Opintojakson lisätiedot

Tämä on YAMK-opiskelijoiden toteutus. Jos opiskelet AMK-tutkintoa, ilmoittaudu AMK-opiskelijoiden toteutukselle TO00CB71-3001 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu ja sovitteleva työote.