Non-stop
Opintojakson nimi Rikosoikeus
Opintojakson ajankohta 26.08.2024 - 31.05.2025
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Sanna-Maria Klemetti
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 28.02.2025
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Rikosoikeus

26.08.2024 - 31.05.2025

Opintojakson kuvaus

Tavoite: Opiskelija tuntee rikos-oikeudellisen sääntelyn ja seuraamusjärjestelmän keskeisen sisällön.

Sisältö: Rikosoikeuden yleiset opit, rikosoikeudelliset käsitteet, rikostunnusmerkistöt, esitutkinta, pakkokeinot rikosasioissa, rikosoikeudelliset seuraamukset.

 

Edeltävyysehdot

Juridiikan perusteet ja juridisen tiedon etsintä- ja analysointivalmiudet.

Arviointikriteerit

Kurssin voi suorittaa oman aikataulun puitteissa. Kun olet kirjaantunut kurssille ja aloittanut kurssin teon, suositeltavaa on tehdä kurssi 2 kuukauden sisällä kirjaantumisesta. Kurssiin kuuluu lopputentti, joka opiskelija suorittaa itsenäisesti Moodlessa. Lopputentissä on numeroarviointi. Kurssin läpäiseminen edellyttää tehtävien ja luentojen lisäksi lopputentin suorittamista.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä opiskeluna suorittamalla verkkoluennot (nauhoitetut webinaarit) sekä tekemällä kurssiin kuuluvat tehtävät ja lopputentti hyväksytysti. Tehtävissä on hyväksytty/hylätty arviointi ja lopputentissä numeroarvointi. Kaikki tehtävät ja tentti pitää suorittaa hyväksytysti. Opetus tapahtuu verkkoalustalla Moodlessa.

Opintojakson tiedot

Materiaali: Webinaarit ja aiheeseen liittyvä lainsäädäntö ja muu opettajan erikseen osoittama aineisto.

Kurssilla käytettävä verkkokirja on: Jussi Tapani & Matti Tolvanen: Rikosoikeuden yleinen osa: Vastuuoppi, 2013 Alma Talent Oy.

Ilmoittautumistiedot

Jos ammattikorkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu opintoihin oman korkeakoulusi ohjeiden mukaan.

Jos ammattikorkeakoulusi ei käytä ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu yllä olevan ”Ilmoittaudu” -linkin kautta. Lisätietoja Jamkin Vierailevan opiskelijan sivulta.