Syksy
Opintojakson nimi RoboSote, innostu robotiikasta sote-palveluissa
Opintojakson ajankohta 01.11.2021 - 03.12.2021
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Taru Manner
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 04.10.2021 - 31.10.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

RoboSote, innostu robotiikasta sote-palveluissa

01.11.2021 - 03.12.2021

Opintojakson kuvaus

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

– ymmärtää robotiikan merkityksen sosiaali-ja terveyspalvelujen tuottamisessa

– tietää robotiikkaan liittyviä käsitteitä

-tietää robotiikan erilaisia mahdollisuuksia ja käyttövaihtoehtoja

-osaa soveltaa robotiikan hyödyntämisen mahdollisuuksia tulevassa ammatissaan

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutusmuoto: etäopetus, MOOC

Vaihtoehtoiset suoritustavat: Kyseessä on täydentävä opintojakso, ei hyväksi lukua, eikä vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Aika ja paikka: DigiCampus, jonne saat linkin ilmoittautumisen jälkeen.