Non-stop
Opintojakson nimi RoboSote, innostu robotiikasta sote-palveluissa
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 15.12.2023
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Marjo Tienari
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 12.12.2022 - 29.10.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

RoboSote, innostu robotiikasta sote-palveluissa

16.01.2023 - 15.12.2023

Opintojakson kuvaus

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

– ymmärtää robotiikan merkityksen sosiaali-ja terveyspalvelujen tuottamisessa

– tietää robotiikkaan liittyviä käsitteitä

-tietää robotiikan erilaisia mahdollisuuksia ja käyttövaihtoehtoja

-osaa soveltaa robotiikan hyödyntämisen mahdollisuuksia tulevassa ammatissaan

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutusmuoto: etäopetus, MOOC

Vaihtoehtoiset suoritustavat: Kyseessä on täydentävä opintojakso, ei hyväksi lukua, eikä vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Aika ja paikka: DigiCampus, jonne saat linkin ilmoittautumisen jälkeen.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautumisia käsitellään 2 krt/kk, kuun puolivälissä ja kuun lopussa. Opettaja lähettää ilmoittautuneille tervetuloviestin.