Non-stop
Opintojakson nimi Röntgensäteilyn käyttö terveydenhuollossa
Opintojakson ajankohta 01.09.2023 - 30.04.2024
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Karoliina Paalimäki-Paakki, Tanja Schroderus-Salo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 01.04.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Röntgensäteilyn käyttö terveydenhuollossa

01.09.2023 - 30.04.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää säteilyn käyttöä ohjaavaa lainsäädäntöä ja sen merkityksen säteilytyössä. Opiskelija tietää yleiset säteilysuojeluperiaatteet. Opiskelija ymmärtää röntgensäteilyn ominaisuuksia ja säteilyturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija tunnistaa henkilökunnan säteilyaltistukseen vaikuttavia tekijöitä ja tunnistaa säteilysuojeluun tarkoitettuja menetelmiä. Opiskelija osaa viestiä yleisellä tasolla röntgensäteilyn haittavaikutuksista sekä osaa selittää säteilyriskejä. Opiskelija osaa viestiä säteilyn käytöstä erilaisissa kuvantamismenetelmissä. Opiskelija tunnistaa potilaan säteilyaltistukseen vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö: 

  • Keskeisin lääketieteellistä säteilyn käyttöä koskeva lainsäädöstö.
  • Säteilylajit; erityisesti röntgensäteily ja sen ominaisuudet ja vuorovaikutus materiaalin kanssa.
  • Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet ja niiden merkitys lääketieteellisen säteilyn käytön yhteydessä.
  • Säteilyn käyttö lääketieteessä: kuvantamismenetelmät.
  • Potilaan ja henkilökunnan säteilyturvallisuus.

Edeltävyysehdot

Opintojakso soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille, erityisesti perioperatiivisesta hoitotyöstä, tehohoitotyöstä, ensihoitotyöstä ja akuuttihoitotyöstä kiinnostuneille.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty.

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteiden mukaisen osaamisen. Osaaminen osoitetaan sähköisellä tentillä. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua verkkoympäristö Moodlessa. Opintojakson voi suorittaa omaan tahtiin 1.9 alkaen.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen avautuu 14.8. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille, ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)