Kevät
Opintojakson nimi RPA Business Case
Opintojakson ajankohta 10.01.2023 - 18.05.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala
Opettaja Joni Ranta
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 12.03.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

RPA Business Case

10.01.2023 - 18.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Osaat soveltaa ohjelmistorobotiikan menetelmiä ja välineitä valitsemasi palveluprosessin automatisoinnissa
  • Osaat arvioida toteuttamasi automatisointiratkaisun toimivuutta sekä sen hyötyjä asiakkaan ja palveluntuottajan kannalta

Sisältö

  • Prosessin nykytilanteen mallintaminen ja kustannusten arviointi
  • Automatisointiratkaisun konseptointi, toteutus ja testaus
  • Automatisoinnin hyötyjen ja ROI:n arviointi

Edeltävyysehdot

Lähtötaso Ohjelmistorobotiikan perusteet ja Ohjelmistorobotiikka tai muut vastaavat tiedot.

Arviointikriteerit

Projektityön hyväksytty suoritus ja esittely seminaarissa. Ensisijaisesti parityönä toteutettava harjoitusprojekti, aiheena todellisen palveluprosessin automatisointi.

Projektin laajuus on 5-10 op mikä todennetaan tuntikirjanpidolla. 1 op = 27 h projektissa tehtyä työtä.

Arviointiasteikko H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.