Non-stop
Opintojakson nimi Ruotsi rullaamaan
Opintojakson ajankohta 01.08.2023 - 31.07.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Suhonen Inka-Mari
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.08.2023 - 06.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ruotsi rullaamaan

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Opiskelija kehittää osaamistaan ammattikorkeakoulun ruotsin kielen opintoja varten. Hän osaa käyttää ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja hallitsee yleiskielen perussanastoa.

Sisältö

Ruotsin kielen perussanaston ja -rakenteiden kertaaminen.

Edeltävyysehdot

Opiskelun lähtökohtana on peruskoulussa ja lukiossa/ammattillisessa oppilaitoksessa hankittu ruotsin kielen taito.

Opintojakso ei ole tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole koskaan opiskelleet ruotsia.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on, että opintojakson tehtävistä on saatu hyväksytty tulos annetussa aikataulussa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opiskelija voi aloittaa opintojakson joustavasti oman aikataulunsa mukaisesti. Opintojakson suorittamisaika on kuitenkin rajoitettu.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.