Kesä
Opintojakson nimi Ruotsin kielen valmentavat opinnot
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Taru Kemiläinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 09.05.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ruotsin kielen valmentavat opinnot

01.06.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Ruotsin kielen valmentavat opinnot -opintojaksolla opiskellaan kielen perussanastoa ja – rakenteita sekä sovelletaan kielitaitoa vapaa-ajan ja työelämän tilanteisiin liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa (esim. sähköpostit, itsensä esittely, tiedonhankinta, mielipiteen ilmaiseminen). Lisäksi tutustutaan oman alan kirjalliseen ja suulliseen viestintään Humakin opetusalojen esimerkkien kautta.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • pystyy ymmärrettävästi kommunikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti arkielämän tilanteissa ruotsin perusrakenteet halliten
  • vahvistaa ruotsin kielen kirjallista ja suullista taitoaan suoriutuakseen muista korkeakoulututkintoon kuuluvista ruotsin opinnoista.

Edeltävyysehdot

Peruskoulussa ja / tai toisella asteella suoritetut ruotsin opinnot.

Arviointikriteerit

Opintojakson arviointi perustuu jakson lopputenttiin ja kurssin kirjallisiin oppimistehtäviin. Tentti pidetään verkkotenttinä ja sen ajankohta ilmoitetaan kurssialustalla. Tentin arviointiskaala on 0-5.

HUOM! Opiskelijan tulee selvittää etukäteen omalta korkeakoulultaan, hyväksytäänkö opintojakso hänen tutkintoonsa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritettaan itsenäisesti omaan tahtiin. Opiskelutehtävät koostuvat pienemmistä automatisoiduista tehtävistä, audio ja visuaalisesta materiaaleista, vuorovaikutteista kirjallisista ja suullisista tehtävistä ja vapaan tekstin tuottamisesta. Kaikki tehtävät on oltava suoritettu opintojakson päättyessä. Opiskelija kuuluu suorittaa opintojakson osat määrätyssä järjestyksessä.

Opintojakson tiedot

Opintojaksolla tarvitset älypuhelimen, jolla voit tehdä videotallenteita.

Opintojakson lisätiedot

HUOM! Opiskelijan tulee selvittää etukäteen omalta korkeakoulultaan, hyväksytäänkö opintojakso hänen tutkintoonsa.

Ilmoittautumistiedot

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

Muistathan ilmoittautua ajoissa! Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.