Syksy
Opintojakson nimi Ruotsin kielen valmentavat opinnot
Opintojakson ajankohta 02.09.2024 - 13.12.2024
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Kirsi MacKenzie
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 05.08.2024 - 22.08.2024
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Ruotsin kielen valmentavat opinnot

02.09.2024 - 13.12.2024

Opintojakson kuvaus

Ruotsin kielen valmentavat opinnot -opintojaksolla (linkki Humakin verkkokauppaan) opiskellaan kielen perussanastoa ja -rakenteita sekä sovelletaan kielitaitoa vapaa-ajan ja työelämän tilanteisiin liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa (esim. sähköpostit, tervehtiminen ja itsensä esittely, puhelinkeskustelut, tarkennuksen pyytäminen). Lisäksi tutustutaan oman alan kirjalliseen ja suulliseen viestintään.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy kommunikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti arkielämän tilanteissa ruotsin perusrakenteet halliten. Opintojen aikana opiskelija vahvistaa ruotsin kielen kirjallista ja suullista taitoaan suoriutuakseen muista tutkintoon kuuluvista ruotsin opinnoista.

Opintojaksolla sisältöön kuuluu kielen perussanasto ja -rakenteet sekä kielitaidon soveltaminen vapaa-ajan ja työelämän tilanteisiin liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa.

Kohderyhmä

Opintojakso soveltuu erityisesti sosiaali- ja kulttuurialaa opiskeleville.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • pystyy ymmärrettävästi kommunikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti arkielämän tilanteissa ruotsin perusrakenteet halliten
  • vahvistaa ruotsin kielen kirjallista ja suullista taitoaan suoriutuakseen muista korkeakoulututkintoon kuuluvista ruotsin opinnoista.

Edeltävyysehdot

Ennakkovaatimuksena on kielen perusteiden hallitseminen niin, että tehtävien itsenäinen suorittaminen on mahdollista. Ohjeistuskielenä käytetään sekä ruotsia että suomea.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojaksolla on runsaasti erilaisia suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Tehtävät ovat kielioppi- kielentuottamis- ja ymmärtämistehtäviä sekä sanastotehtäviä. Osa tehtävistä tapahtuu verkossa keskustelualueella. Tehtävät sisältävät myös vuorovaikutusta muiden opiskelijoiden kanssa. Opintojakson lopuksi on lyhyt verkossa tehtävä koe.

Opintojakson tiedot

Opiskelijalla tulee olla käytössään asiaankuuluvat verkko-oppimisvälineet.

Opintojakson lisätiedot

HUOM! Opiskelijan tulee selvittää etukäteen omalta korkeakoulultaan, hyväksytäänkö opintojakso hänen tutkintoonsa.

Ilmoittautumistiedot

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

  • Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisaikana – muista siis ilmoittautua ajoissa!
  • Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti.
  • Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista myös roskapostikansio ja ole tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: avoinamk@humak.fi.)
  • Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

Huom! Mikäli kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Karelia, Laurea, Lapin AMK, TAMK, Turun AMK, VAMK tai XAMK, käytä ristiinopiskelupalvelua (ripa). Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen saat korkeakoulustasi. 

Ripasta löydät tietoa myös CampusOnline-sivulta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.