Kesä
Opintojakson nimi Ruotsin preppausta verkossa
Opintojakson ajankohta 06.05.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä, Kulttuuriala
Opettaja FM Ann-Katrin Tyni-Nummelin
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.03.2024 - 14.04.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ruotsin preppausta verkossa

06.05.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

 • Kertaamme ruotsin kielen perusteita ja vahvistamme kielitaitoa. Kurssi antaa valmiuksia AMK:n pakollista Svenska i arbetslivet – opintojaksoa varten. Monipuolisia tehtäviä verkossa, joissa harjoitellaan mm. perussanastoa, kielioppia sekä luetun- ja kuullunymmärtämistä. Kurssilla saa myös paljon vinkkejä kielitaidon parantamiseen omatoimisesti mm. verkossa. Mahdollisuus myös vapaaehtoiseen puhumisen harjoitteluun opettajan kanssa verkossa.
 • HUOM. Sisältö painottuu kulttuurialojen opiskelijoille, mutta tehtäviä voi soveltaa muillekin aloille.
 • HUOM. Kurssi on tarkoitettu vain niille, joilla pakollinen Svenska i arbetslivet – opintojakso on suorittamatta!
 • Opintojakso suoritetaan 100% itsenäisesti verkossa. Kurssiin ei kuulu tenttiä.

Edeltävyysehdot

Vähintään kohtalainen peruskoulun B-ruotsin kielitaito, taitotasolla A2. Opintojakso ei ole alkeiskurssi.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Kurssiin kuuluvien tehtävien suoritus vaaditulla tavalla määräajassa antaa hyväksytty-merkinnän (3 op)

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Itsenäinen työskentely verkossa opettajan ohjeiden mukaan sekä interaktiivisia tehtäviä ryhmän muiden opiskelijoiden kanssa.
 • Opettajan oma ja verkkomateriaali. Myös opiskelijan itse hakemaa ja tuottamaa materiaalia verkosta mm. mediaa hyväksikäyttäen.
 • Itsenäinen työskentely ja interaktiivisia tehtäviä verkossa. Oman aineiston haku opiskelijan omien mielenkiinnon kohteiden mukaan.
 • Opiskelijan työtä keskimäärin n. 80 t = 3 op (1 op = 27 t)
 • Opintojakso suoritetaan 100% itsenäisesti verkossa. Kurssiin ei kuulu tenttiä.

VERKKO-OPINTOJAKSO 3 op 6.5. – 31.7.2024

 •  Opintojakso alkaa 6.5. Yhteinen aloitustapaaminen pidetään verkossa ma 6.5. klo 17 – 18 Lisätietoja ja kutsulinkki tulee, kun ilmoittautumisaika on päättynyt.
 • Verkko-oppimisalustalla (turkuamk.itslearning.com) tehdään joka viikko annettavia tehtäviä, joita on mahdollisuus tehdä joustavasti myös oman aikataulun mukaan hitaammin tai nopeammin.
 • Opintojakso päättyy 31.7. johon mennessä kaikki tehtävät on oltava tehtynä

Ilmoittautumistiedot

KIINTIÖT:

 • Turku AMK Taideakatemia: 15
 • Turku AMK muut: 25
 • Avoin AMK: 5
 • Muiden AMKien opiskelijat (CO opiskelijat): 15 TÄYNNÄ

Jos kiintiöt eivät tule täyteen, ilmoittautumisajan jälkeen voidaan täyttää paikat muilla opiskelijoilla varasijoilta.

Huom! Centrian, HAMK:n, Humakin, TAMKin, Turku AMK:n, VAMKin ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa