Syksy
Opintojakson nimi Ruotsin tehovalmennus
Opintojakson ajankohta 12.09.2022 - 07.11.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Ruotsin tehovalmennus

12.09.2022 - 07.11.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Kertaat ruotsin kielen perusteita ja rakenteita, jotka ovat keskeisimpiä työelämän ja eri ammattialojen viestintätilanteissa. Osaat hyödyntää erilaisia ruotsin opiskelun apuvälineitä ja kehität kieltenopiskelutaitojasi. Mitkä ovat keskeisimmät ruotsin kielen rakenteet, joita tarvitset työtehtävissäsi? Miten reagoit tavallisissa arkielämän tilanteissa? Millaisia apuvälineitä voit käyttää ruotsin opiskelussa? Miten kehität kieltenopiskelutaitojasi? Sisältö: Mitkä ovat keskeisimmät ruotsin kielen rakenteet, joita tarvitset työtehtävissäsi? Miten reagoit tavallisissa arkielämän tilanteissa? Millaisia apuvälineitä voit käyttää ruotsin opiskelussa? Miten kehität kieltenopiskelutaitojasi?

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opintojakso (12.09.2022 – 07.11.2022) Ei aikatauluun sidottua verkko-opetusta. Aloitusinfo Teamsissa 12.9.

Verkkomateriaali (Learn)