Kesä
Opintojakson nimi Ruotsin tehovalmennus
Opintojakson ajankohta 02.05.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 23.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Ruotsin tehovalmennus

02.05.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Kertaat ruotsin kielen perusteita ja rakenteita, jotka ovat keskeisimpiä työelämän ja eri ammattialojen viestintätilanteissa. Osaat hyödyntää erilaisia ruotsin opiskelun apuvälineitä ja kehität kieltenopiskelutaitojasi. Mitkä ovat keskeisimmät ruotsin kielen rakenteet, joita tarvitset työtehtävissäsi? Miten reagoit tavallisissa arkielämän tilanteissa? Millaisia apuvälineitä voit käyttää ruotsin opiskelussa? Miten kehität kieltenopiskelutaitojasi? Sisältö: Mitkä ovat keskeisimmät ruotsin kielen rakenteet, joita tarvitset työtehtävissäsi? Miten reagoit tavallisissa arkielämän tilanteissa? Millaisia apuvälineitä voit käyttää ruotsin opiskelussa? Miten kehität kieltenopiskelutaitojasi?

Edeltävyysehdot

Ruotsin kielen perusteiden osaaminen

Arviointikriteerit

Aikataulussa palautetut, hyväksytyt tehtävät ja hyväksytty lopputentti.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkomateriaali.

Opintojakson suoritusten ja uusintojen määräajat ilmoitetaan opintojakson alussa.