Syksy
Opintojakson nimi Ryhmäohjaus mielenterveys- ja päihdetyössä
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 19.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 04.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Ryhmäohjaus mielenterveys- ja päihdetyössä

19.09.2022 - 19.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: • Osaat tunnistaa ryhmäohjauksen tarpeen ja yksilölliset oppimisvalmiudet mielenterveys- ja päihdetyössä. • Osaat valita ja käyttää tarkoituksenmukaista ryhmäohjausmenetelmää ja ohjaustyyliä mielenterveys- ja päihdetyössä. • Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista ryhmäohjausta mielenterveys- ja päihdetyössä. Sisältö: • Potilaan/asiakkaan yksilölliset oppimisvalmiudet. • Ryhmäohjauksen sisältö • Eri ryhmäohjausmenetelmät (tiedollinen, toiminnallinen, interventio, vertaistuki, etäryhmä) • Erilaiset ohjaustyylit • Toimiva ohjaussuhde • Ryhmien suunnittelu toteutus, ja arviointi

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan arviointikriteerien perusteella. Arviointikriteerit ilmoitettu jokaisen tehtävän/tietotestin yhteydessä.

Opintojakso sisältää tehtäviä ja tietotestejä. Voit uusia kahdesti hylätyn suorituksen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa Learn-alustalla.