Non-stop
Opintojakson nimi Ryhmäohjaus mielenterveys- ja päihdetyössä
Opintojakson ajankohta 06.06.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.06.2023 - 29.10.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ryhmäohjaus mielenterveys- ja päihdetyössä

06.06.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Osaat tunnistaa ryhmäohjauksen tarpeen ja yksilölliset oppimisvalmiudet mielenterveys- ja päihdetyössä.
  • Osaat valita ja käyttää tarkoituksenmukaista ryhmäohjausmenetelmää ja ohjaustyyliä mielenterveys- ja päihdetyössä.
  • Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista ryhmäohjausta mielenterveys- ja päihdetyössä.

Sisältö:

  • Potilaan/asiakkaan yksilölliset oppimisvalmiudet.
  • Ryhmäohjauksen sisältö
  • Eri ryhmäohjausmenetelmät (tiedollinen, toiminnallinen, interventio, vertaistuki, etäryhmä)
  • Erilaiset ohjaustyylit
  • Toimiva ohjaussuhde
  • Ryhmien suunnittelu toteutus, ja arviointi

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointi: Opintojakso arvioidaan arviointikriteerien perusteella. Arviointikriteerit on ilmoitettu jokaisen tehtävän/tietotestin yhteydessä Learn-alustalla.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus: Opintojakso etenee ennalta määritetyssä järjestyksessä, mutta voit suorittaa tehtäviä oman aikataulun mukaisesti. Kun olet suorittanut ensimmäisen tehtävän, aukeaa Sinulle seuraava osio ja sen suoritettuasi saat auki seuraavan osion. Jotta pääset seuraavaan osioon, on kaikki tehtävän ohjeessa määritellyt suoritukset oltava valmiina (esimerkiksi verkkokeskusteluun yksi aloitus ja yksi toisen opiskelijan kommentointi).

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opintojakso sisältää tehtäviä ja tietotestejä. Voit uusia kahdesti hylätyn suorituksen.

Toteutuksen osat:

Tehtävä 1a) Esittäytyminen Tehtävä 1b) Oppiportin verkkokurssi: Ohjauksen ja oppimisen perusteet (vapaaeht.) Tehtävä 1c) Oppiportin verkkokurssi: Suunnittele vaikuttava ohjaus (vapaaeht.)

Tehtävä 2a) Ohjaustyylit -tietotesti Tehtävä 2b) Keskustelu ohjauksesta

Tehtävä 3) Keskustelu ohjaustaidoísta

Tehtävä 4a) Keskustelu ryhmämuodoista Tehtävä 4b) Keskustelu toiminnallisista lähestymistavoista Tehtävä 4c) Tietotesti ryhmäohjauksesta

Tehtävä 5a) Ohjaussuunnitelma Tehtävä 5b) Ohjaussuunnitelman opponointi

Opiskelumateriaali: Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa Learn-alustalla.

Opintojakson tiedot

Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.10.2023.

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.