Kevät
Opintojakson nimi Saanko olla? – Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen
Opintojakson ajankohta 13.03.2023 - 21.05.2023
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Riitta Vilkko
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 26.02.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Saanko olla? – Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen

13.03.2023 - 21.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

  • ymmärtää keskeisten seksuaalisuutta ilmaisevien käsitteiden merkityksen
  • tuntee seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta koskevan lainsäädännön, kansallisia ja kansainvälisiä ohjelmia ja suosituksia
  • ymmärtää yhteiskunnassa ja työelämässä vallitsevia syrjiviä normeja
  • osaa toimia luontevasti moninaisuuta edustavien työtovereiden ja asiakkaiden kanssa
  • osaa ja omaa rohkeutta ottaa seksuaalisuutta koskevat asiat puheeksi ja rakentaa hyvinvoivaa työyhteisöä.

Sisältö:

  • Seksologian peruskäsitteet; seksi, seksuaalisuus, sukupuoli
  • Seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta koskevaa lainsäädäntö ja suosituksia
  • Yhdenvertaisuutta syrjiviä normeja ja niiden merkitys yksilön työhyvinvointiin
  • Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus
  • Sukupuolineutraali ammatillinen vuorovaikutus

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson arvioinnin perusteet löytyvät Moodle- oppimisalustalta. Opintoihin sisältyy neljä arvioitavaa oppimistehtävää. Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty -täydennettävä asteikolla. Opintojakson kokonaisarvosanan Hyväksytty edellytyksenä on, että kaikki neljä oppimistehtävää ovat hyväksytysti suoritetut

Arvioinnissa huomioidaan mahdolliset keväällä valmistuvat. Heidän tulee olla henkilökohtaisesti yhteydessä ohjaaviin opettajiin henkilökohtaisen oppimissuunnitelman tekemistä varten.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojaksototeutukseen kuuluvat oppimistehtävät tulee suorittaa toteutuksen aikana. Opintojakso alkaa 13.3.-21.5.2023 Tehtävien palautuspäivät: ensimmäinen tehtävä 14.3. – 23.3.2023 toinen tehtävä 24.3 – 6.4.2023 kolmas tehtävä 7.4. – 20.4.2023 neljäs tehtävä 21.4-4.5.2023

Palautuspäivät ovat ehdottomat. Myöhässä palautettuja tehtäviä ei arvioida Mikäli olet valmistumassa ennen opintojakson päättymistä, sinun tulee olla yhteydessä opintojakson opettajiin heti opintojakson alussa.