Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Sairaanhoitajan etävastaanotto
Opintojakson ajankohta 01.06.2022 - 31.08.2022
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Jaana Kemppainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.03.2022 - 15.08.2022
Ilmoittautumistiedot

Sairaanhoitajan etävastaanotto

01.06.2022 - 31.08.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Hallitset ammatillisen vuorovaikutuksen erilaisten asiakkaiden kanssa etähoitotyössä
 • Osaat toteuttaa hoidon tarpeen arviointia ja potilasohjausta etäyhteydessä
 • Osaat noudattaa tietosuojan ja tietoturvan vaatimuksia erilaisissa etähoitotyön ympäristöissä
 • Osaat käyttää erilaisia etätyöskentelyssä käytettäviä välineitä ja sovelluksia sekä tunnistat erilaiset vuorovaikutuskanavat asiakkaan etähoidossa
 • Tunnistat kansalaisen / potilaan osaamisvaatimuksia ja valmiuksia etäyhteyksien käyttöön
 • Tunnistat ammattilaisen osaamisvaatimukset etätyövälineiden käytössä
 • Perehdyt sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuuden arvioinnin käsitteisiin ja osaat arvioida asiakkaan palveluprosessia
 • Osaat arvioida ja kehittää omaa sairaanhoitajan etävastaanottotoiminnassa tarvittavaa osaamista

Sisältö:

 • Asiakaslähtöisyys etävastaanotolla
 • Eettisyys etävastaanottotyössä
 • Tietoturva-tietosuoja
 • Etätyön välineet ja monikanavaisuus
 • Hoitotyö etäympäristössä
 • Asiakaslähtöisten sähköisten terveyspalvelujen vaikuttavuuden arviointi
 • Itsearviointi sairaanhoitajan etävastaanottotyössä tarvittavasta osaamisesta

Edeltävyysehdot

Sairaanhoitajakoulutuksen perusopinnot suoritettu.

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot omaan tahtiin, nonstop.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.