Non-stop
Opintojakson nimi Sairaanhoitajan suomi
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 31.05.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Länsivuori Marjo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 30.04.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Sairaanhoitajan suomi

19.09.2022 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Terveysalalla tarvitset ammattisanastoa, jota et suomen kielen kurssilla ehkä ole oppinut. Millaista suomea käytät sairaanhoitajana potilaiden, omaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa? Miten ohjaat potilaita suullisesti hoitotilanteissa? Lisäksi opit mm. terveydenhuollon lomakkeiden sanastoa (esimerkiksi AUDIT-testi, mieliala- ja ruokapäiväkirjat), kipusanastoa, murteita ja hoitoalan matematiikkaa sekä keskitason (YKI3/4) kielioppia. Kurssi on kv-taustaisille ja ruotsia puhuville.

Keskeinen sisältö

  • kirjoittamis- ja kirjaamistaidot
  • tekstinymmärrystaidot
  • oman alan kirjallisuus
  • terveysalan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
  • työelämän kieli
  • keskitason (YKI 4) kielioppi

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja, mutta mielellään kielitaito B1.2

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5. 0 on hylätty ja 5 on paras.

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin, tentteihin ja verkkokeskusteluihin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

Opiskelija osallistuu verkkokurssille. Hän tekee harjoitustehtäviä itsenäisesti ja vastaa toisille opiskelijoille. Opiskelija katsoo videoita ja lukee materiaaleja sekä kirjallisuutta. Hän voi osallistua myös vapaaehtoisiin etätapaamisiin.

Zoom-tapaamiset eivät ole pakollisia, mutta niitä suositellaan. Niitä pidetään n. 8 kertaa arkena kello 9 – 16 välillä. Tämä on alustava tieto.

Todistusta ei voi rinnastaa yleiseen kielitestitulokseen (YKI). Todistus ei ole sama kuin YKI-todistus.

Ilmoittautumistiedot

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli on joku muu kuin suomi.