Syksy
Opintojakson nimi Sairaanhoitajan vastaanottotyö ja ohjaustoiminta
Opintojakson ajankohta 26.09.2022 - 04.12.2022
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Kirsi Sallinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 11.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Sairaanhoitajan vastaanottotyö ja ohjaustoiminta

26.09.2022 - 04.12.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla keskitytään avosairaanhoidon vastaanotolla työskentelevän sairaanhoitajan toimenkuvaan ja vastuualueisiin. Opintojakson jälkeen tunnistat keskeiset asiakas-/ potilasryhmät ja heidän ongelmansa, ymmärrät hoidontarpeen arvioinnin merkityksen ja rakenteen sekä osaat tutkia, hoitaa ja ohjata sairaanhoitajan vastaanoton tyypillisimpiä asiakkaita/potilaita. Lisäksi osaat keskeiset sairaanhoitajan vastaanoton toimenpiteet ja ymmärrät puhelinneuvonnan ja sähköisen palvelun merkityksen sairaanhoitajan vastaanottotyössä.

Sisältö

  • Sairaanhoitajan toimenkuva ja vastuualue sairaanhoitajan vastaanotolla
  • Sairaanhoitajan vastaanoton keskeiset asiakas- / potilasryhmät
  • Sähköiset palvelut ja puhelinneuvonta
  • Hoidontarpeenarviointi
  • Ohjaus- ja opetus vastaanottotyössä
  • Vastaanoton keskeiset tutkimukset, toimenpiteet ja hoidonohjaus

Arviointikriteerit

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää materiaaliin tutustumista, kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista sekä lopputyön huolellista tekemistä. Tehtävien tulee olla palautettuina annettuun päivämäärään mennessä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelijan työmäärän jakautuminen

Opintojakso tapahtuu kokonaan verkossa. Työmäärä on 5 x 27 h = 135 h. Opinnot voi suorittaa omaan tahtiinsa, mutta kaikkien osien tulee olla tehtyinä ja palautettuina 4.12.2022 mennessä. Opintojakso koostuu itseopiskelusta, oppimistehtävistä ja lopputyöstä.

Opintomateriaali

Mustajoki, Alila, Matilainen & Rasimus (toim.). Sairaanhoitajan käsikirja. 2013 tai uudempi (materiaali löydettävissä Sairaanhoitajan tietokannoista Terveysportista).

Duodecim. Oppiportti.

Moodlen materiaali.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.