Non-stop
Opintojakson nimi Sairaanhoitajana ja kehittäjänä perioperatiivisen ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa A , 5 op, nonstop
Opintojakson ajankohta 01.02.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Hanna Rautava-Nurmi ja Johanna Simon-Bellamy
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 01.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Sairaanhoitajana ja kehittäjänä perioperatiivisen ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa A , 5 op, nonstop

01.02.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Syventyy äkillisesti tai kriittisesti sairastuneen, loukkaantuneen tai elektiivistä perioperatiivista hoitoa vaativan potilaan hoitotyön erityispiirteisiin ja hoitoprosessiin. Osaa soveltaa anatomiaa, fysiologiaa ja patofysiologiaa sekä potilaan hoitotyössä käytettäviä keskeisiä tutkimuksia sekä hoitotyön- ja infektioiden torjunnan menetelmiä osana perioperatiivista-, päivystyspotilaan- ja tehohoitotyötä.?? Osaa soveltaa potilaan hoitotyössä käytettäviä keskeisiä tutkimuksia ja hoitotyön menetelmiä. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida äkillisesti tai kriittisesti sairastuneen, loukkaantuneen tai elektiivistä perioperatiivista hoitoa vaativan potilaan yksilöllistä hoitoa monialaisessa yhteistyössä.?Saa valmiuksia kohdata ja tukea perioperatiivisen, päivystys- ja tehohoitopotilaan perhettä ja läheisiä?

Sisältö

Perioperatiivisen, päivystys- ja tehohoitopotilaan monialainen hoitoprosessi, Potilaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi, Peruselintoimintojen häiriöiden patofysiologia ja häiriöiden tunnistaminen ja välittömän hoidon aloittaminen. Anestesioidun potilaan hoitotyö, Lääke-, neste- ja verensiirtohoito, anestesiologian perusteet Syntyvän osaamisen luokitus: edistynyt osaaminen

Edeltävyysehdot

Osallistuminen opintojaksolle edellyttää vähintään 120 op sairaanhoitajan AMK- tutkinnon opintoja tai Valviran rekisteröimää laillistettua sairaanhoitajan tutkintoa.

Arviointikriteerit

1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan Nonstop verkko-opintoina. Moodle-oppimisalustalla opiskelija opiskelee itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan erilaisten ohjeiden, materiaalien, tehtävien ja testien avulla.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle nonstop-opintojaksolle pääsee kaikki ilmoittautuneet mukaan. Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.