Kesä
Opintojakson nimi Sairaanhoitajien suomi
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Mysheva Veronika
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Sairaanhoitajien suomi

01.06.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Kurssi on maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenä puhuville, joilla on jo noin B1-tason kielitaito suomen kielessä. Kurssi on nonstop-verkkokurssi, jolla on itsenäistä opiskelua. Opetuskieli on suomi.

Sisältö

  • kirjoittamis- ja kirjaamistaidot
  • tekstinymmärrystaidot
  • oman alan kirjallisuus
  • terveysalan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
  • työelämän kieli
  • keskitason (YKI 4) kielioppi

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Todistusta ei voi rinnastaa yleiseen kielitestitulokseen (YKI).

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle ja Zoom)

Kurssin suoritusaika on henkilökohtainen. Voit päättää itse, milloin opiskelet, opintojaksolle on kuitenkin kirjauduttava välillä 1.6 – 1.8.2023, jotta opinnot voi suorittaa.

Opintojakson tiedot

Kurssilla on vapaaehtoisia Zoom-luentoja opettajan kanssa. Suosittelemme osallistumaan niihin. Zoom-tapaamisia on 3:

  1. 8.6.2023 klo 15.5-16
  2. 15.8.2023 klo 15.15-16
  3. 30.8.2023 klo 15.15-16

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat kaikille osallistujille maksuttomia.

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.