Non-stop | Täynnä
Opintojakson nimi Sairastumiseen sopeutumisen tukeminen
Opintojakson ajankohta 08.02.2022 - 20.03.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.11.2021 - 18.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma

Sairastumiseen sopeutumisen tukeminen

08.02.2022 - 20.03.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: 

Sairastuminen vakavasti tai pitkäaikaiseen sairauteen on usein yllättävä tapahtuma, joka voi horjuttaa arjen tasapainoa ja olla henkisesti hyvin kuormittavaa. Tällä kurssilla käydään läpi sairastumista kriisinä, sopeutumiseen liittyviä teoreettisia näkökulmia, selviytymistä tukevia taitoja ja keinoja sekä miten sairastunutta voidaan tukea.

Kurssin oppimistavoitteet: – osaat kriisin vaiheet – osaat keskeisimmät sairauteen sopeutumiseen liittyvät teoriat – tiedät mitä tarkoittavat resilienssi ja psykologinen joustavuus sekä miten näitä voi vahvistaa – tiedät psyykkisen itsesäätelyn eri keinoja – omaksut mitkä asiat edistävät sopeutumisprosessin etenemistä – tiedät miten kriisissä olevaa voi tukea

Sisältö:  Kurssin sisältö: – kriisin vaiheet – sairauteen sopeutumiseen liittyviä teorioita – resilienssi ja psykologinen joustavuus – selviytymistaitojen vahvistamisen taidot – psyykkisen itsesäätelyn keinot – coping- ja defenssimekamismit – kriisissä olevan tukeminen

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

  • Arviointiasteikko

    Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssin toteutustapana learn alustalla olevat alustukset ja internet-lähdeaineisto.

Kurssiin sisältyy verkkotentti, joka arvioidaan hyväksytty – hylätty.

Opintojakson lisätiedot

Opiskelijoilla on mahdollista aloittaa opinnot 8.2.2022 alkaen. Suoritusaika 3kk.

Viimeinen ilmoittautumispäivämäärä 18.12.2022