Kevät
Opintojakson nimi Saksa 2, 5 op
Opintojakson ajankohta 04.04.2023 - 30.05.2023
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Satu Jyllilä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 21.03.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Saksa 2, 5 op

04.04.2023 - 30.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opintojaksolla opitaan lisää kieliopin perusrakenteita ja perussanastoa sekä vahvistetaan kuullun kielen ymmärtämistä ja puheen tuottamista erilaisissa viestintätilanteissa. Kurssilla tutustutaan myös kielialueen kulttuuriin ja tapoihin. Tavoitetaso A2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Syntyvän osaamisen luokitus: perusosaaminen

Sisältö

Keskeiset rakenteet, kielenoppimisstrategioita, perussanasto.

 

 

Edeltävyysehdot

Edeltävät opinnot: Saksa 1- opintojakso tai vastaava osaaminen (A1-taitotaso).

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso alkaa ti 4.4. klo 17-19:30 Hill-verkkoympäristössä.

Aloitusluennolle osallistuminen on välttämätöntä, koska silloin sovitaan opintojakson suorittamiseen liittyvät keskeiset asiat.

Opiskelijalla tulee olla henkilökohtainen opiskelumateriaali.(Oppikirja).

Opintojakson tiedot

Tarvittava laitteisto: kamera, mikrofoni ja kaiuttimet sekä toimiva tietokone, johon ne on kytketty ja toiminta testattu. Huom. Verkkoyhteyttä voivat hidastaa muut tarpeettomat tietoliikennekaistaa vievät sovellukset kuten sähköposti.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.