Kevät
Opintojakson nimi Saksa 2, 5 op
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 28.04.2023
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Monika Engel
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 18.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Saksa 2, 5 op

16.01.2023 - 28.04.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opintojaksolla opitaan lisää kieliopin perusrakenteita ja perussanastoa sekä vahvistetaan kuullun kielen ymmärtämistä ja puheen tuottamista erilaisissa viestintätilanteissa. Kurssilla tutustutaan myös kielialueen kulttuuriin ja tapoihin. Tavoitetaso A2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Syntyvän osaamisen luokitus: perusosaaminen.

Sisältö

Keskeiset rakenteet, kielenoppimisstrategioita, perussanasto.

 

 

Edeltävyysehdot

Edeltävät opinnot: esim. Saksa 1- opintojakso tai vastaava osaaminen (A1-taitotaso).

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson 1.:lleoppitunnille osallistuminen on tärkeää, koska silloin sovitaan opintojakson suorittamiseen liittyvät keskeiset asiat ja aloitetaan opiskelu.

Oppikirja tulee olla käytössä ensimmäisestä kerrasta alkaen: Freut mich 1 (Blanco Arja, Kudel Pauli) ISBN 978-951-30141-7. Oppikirjasta opiskellaan kappaleet 6-12.

Toteutustapa

– aktiivinen osallistuminen annettuun opetukseen, enintään yksi poissaolokerta sallitaan

– itsenäinen opiskelu, oppikirjatehtävät, Moodlen itseopiskelumateriaali

– opintojakso päättyy valvottuun sähköiseen tenttiin opettajan Hill-huoneessa, tarkemmat tiedot Moodlessa

 

Opintojakson asioiden omaksuminen edellyttää oppitunneille osallistumisen lisäksi säännöllistä itseopiskelua Moodlen oppimisympäristössä.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.