Kevät
Opintojakson nimi Saksa 2, 5 op
Opintojakson ajankohta 19.03.2024 - 31.05.2024
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Satu Jyllilä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 05.03.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Saksa 2, 5 op

19.03.2024 - 31.05.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija laajentaa kohdekielen perusrakenteiden ja perussanaston osaamistaan. Opiskelija syventää kielialueen, kulttuurin ja tapojen tuntemustaan.

Tavoitetaso A2.1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Sisältö

Ääntämisen kertausta, suullista ja kirjallista viestintää arkielämän tilanteissa (esim. kuukaudet, perheestä kertominen, tienneuvominen, ostoksilla, hotellihuoneen varaaminen, puhelinsanasto); keskeisiä rakenteita (esim. persoonapronominien akkusatiivi ja datiivi, omistuspronominit, akkusatiiviprepositiot, perfekti); kielenoppimisstrategioita.

Edeltävyysehdot

Edeltävät opinnot: Saksa 1- opintojakso tai vastaava osaaminen (A1-taitotaso).

Arviointikriteerit

1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso alkaa ti 19.3. klo 17-19:30 Hill-verkkoympäristössä. Opintojaksolle osallistumisen edellytys on ilmoittautuminen opintojaksolle määräpäivään mennessä. Aloitusluennolle osallistuminen on välttämätöntä, koska silloin sovitaan opintojakson suorittamiseen liittyvät keskeiset asiat.

Opiskelijalla tulee olla henkilökohtainen opiskelumateriaali.(Oppikirja).

Osallistuminen Hill-oppitunneille edellyttää aktiivisuutta, koska oppitunneilla tehdään paljon pari-ja ryhmäharjoituksia. Opiskelijan tulee valmistautua tuntityöskentelyyn opettajan ohjeitten mukaisesti (kotitehtävät).

Läsnäolovelvoite 75 %.

Opintojakson tiedot

Tarvittava laitteisto: kamera, mikrofoni ja kaiuttimet sekä toimiva tietokone, johon ne on kytketty ja toiminta testattu. Huom. Verkkoyhteyttä voivat hidastaa muut tarpeettomat tietoliikennekaistaa vievät sovellukset kuten sähköposti.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.