Syksy
Opintojakson nimi Saksa 3
Opintojakson ajankohta 30.09.2022 - 02.12.2022
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Heli Simon
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 22.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Saksa 3

30.09.2022 - 02.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opiskelija osaa:

 • kertoa asumisestaan ja vuokrata asunnon
 • hoitaa yksinkertaisia asioita puhelimitse
 • tehdä ostoksia
 • asioida lääkärin vastaanotolla
 • käyttää perfektiä ja imperfektiä
 • käyttää prepositioita, käskymuotoa, taivuttaa adjektiiveja taivutuspäätetaulukon avulla

Sisältö:

 • asuminen
 • ostosten tekeminen
 • puhelintilanteet
 • sairaudet ja lääkärissäkäynti
 • kielioppia

Edeltävyysehdot

Opiskelija hallitsee saksan perussanastoa ja on aiemmin opiskellut seuraavat kielioppiaiheet: substantiivien suku ja monikkomuotoja, omistus- ja persoonapronominit, verbintaivutus, modaaliapuverbit ja niiden taivutus, kieltosanat, akkusatiivi ja datiivi, sanajärjestys, omistuspronominit, säännöllinen perfekti.

Arviointikriteerit

1-5 numeroarviointi

1: Opiskelija selviää avustetusti arkipäivän viestintätilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja tunnistaa kirjoitetusta tekstistä tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

3: Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän viestintätilanteista. Virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkoista teksteistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, joissa on verran virheitä.

5: Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän viestintätilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista, selkeästi puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojaksolla on Teamsin kautta etäopetusta / vastaanottotunteja, joilla saa ohjausta opintojakson aihepiireistä ja ääntämisen harjoittelua. Teams-tunnit seuraavasti: PE klo 13-14.30;

 • 30.9.,
 • 14.10.,
 • 7.10.,
 • 28.10.,
 • 4.11.,
 • 11.11.,
 • 18.11.

Etätentti PE 2.12.22 klo 8-9. Uusintatenttiajat sovitaan opiskelijoiden kanssa.

Opintojakson tiedot

Webbikamera, headset.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson tavoitetaso on A2 (eurooppalainen viitekehys). Osallistuminen Teams-tunneille on vapaaehtoista. Kaikki suulliset ja kirjalliset oppimistehtävät ja tentit tulee suorittaa hyväksytysti. Opintojaksolla on etätentti. Tenttiin kuuluu kirjallinen ja suullinen osuus.

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja campusonline@seamk.fi.