Syksy
Opintojakson nimi Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 5
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 14.10.2022
Korkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Sirpa Kajarinne
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 18.08.2022
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 5

29.08.2022 - 14.10.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa toimia sujuvasti hotelli-, ravintola- ja matkailualan vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa saksan kielellä
  • käyttää kieltä rohkeasti
  •  ymmärtää ja osaa laatia erilaisia liike-elämän viestejä
  • hallitsee ammatillisen sanaston
  • tuntee kielialueen kulttuurin

Sisältö

  • Myynti- ja asiakaspalvelutilanteet
  • Erilaiset liike-elämän viestit
  • Oman alan sanaston soveltamista
  • Kulttuurierojen huomioimista viestinnässä
  • Tarvittaessa kerrataan kielen vaativia rakenteita

Edeltävyysehdot

Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 4 tai lukion lyhyt oppimäärä tai vastaavat tiedot. (Taitotaso B1 eurooppalaisen viitekehyksen asteikon mukaan.)

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

Arvosana 1 Opiskelija selviytyy välttävästi rutiininomaisissa suullisissa ja kirjallisissa kommunikaatiotilanteissa saksan kielellä. Opiskelija hallitsee yleisimmän ammattialan sanaston ja fraasit. Opiskelija osaa keskustella jonkin verran toimialaan liittyvistä aiheista.

Arvosana 3 Opiskelija selviytyy hyvin rutiininomaisissa suullisissa ja kirjallisissa kommunikaatiotilanteissa saksan kielellä. Opiskelija hallitsee ammattialan sanaston ja fraasit. Opiskelija osaa keskustella toimialaan liittyvistä aiheista.

Arvosana 5 Opiskelija selviytyy sujuvasti erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa työelämän kommunikaatiotilanteissa saksan kielellä. Opiskelija hallitsee hyvin ammattialan espanjan sanaston ja fraasit. Opiskelija osaa keskustella sujuvasti toimialaan liittyvistä aiheista.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on mahdollista suorittaa täysin itsenäisesti verkossa.

Ilmoittautumistiedot

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (GER1HA005) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.