Kevät
Opintojakson nimi Saksan alkeiskurssi
Opintojakson ajankohta 24.01.2024 - 10.04.2024
Korkeakoulu Centria-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 6 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Centria-ammattikorkeakoulu / tutoropettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 31.12.2023
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Saksan alkeiskurssi

24.01.2024 - 10.04.2024

Opintojakson kuvaus

Saksan alkeiskurssin suoritettuaan opiskelija

– ymmärtää helpohkoja saksankielisiä tekstejä – selviytyy opintojakson suoritettuaan saksan kielellä helpohkoissa arki- ja työelämän tilanteissa, esimerkiksi matkailijana saksankielisessä maassa – hallitsee kieliopin perusrakenteet ja saksan kielen keskeisintä perussanastoa. – tutustuu opintojakson aikana saksankielisten maiden kulttuuriin ja mielenkiintoisiin matkakohteisiin.

Tavoitetaso CEFR:n mukainen A1.2.

Saksan kielen perusteet; matkustaminen, numerot, ajan ilmaisut, maantuntemus. Itsestä ja harrastuksista kertominen

Edeltävyysehdot

Ei vaadita.

Arviointikriteerit

Arviointimenetelmät:

Suullisia ja kirjallisia opettajan arvioimia tehtäviä sekä itsekorjautuvia tehtäviä

Arviointiasteikko: 0-5

(1) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan lyhyesti saksaksi apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa) käyttäen. Opiskelija osaa tulkita helppoja saksankielisiä tekstejä apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa) käyttäen. Opiskelija osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyesti, mutta ei perustellen.

(2) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan lyhyesti saksaksi, mutta tarvitsee tukenaan apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa). Opiskelija osaa tulkita helppoja saksankielisiä tekstejä, mutta tarvitsee tukenaan apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa). Opiskelija osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyesti, mutta ei perustellen.

(3) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan kohtalaisen sujuvasti saksaksi. Opiskelija osaa tulkita helppoja saksankielisiä tekstejä, ja osaa kertoa lyhyesti asiasisällöstä omin sanoin saksaksi apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa) käyttäen. Opiskelija osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin, mutta tarvitsee perustelun tueksi apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa), tai keskustelukumppanin apua.

(4) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan sujuvasti saksaksi. Opiskelija osaa tulkita helppoja saksankielisiä tekstejä, ja osaa kertoa asiasisällöstä omin sanoin saksaksi pääasiassa ilman apuvälineitä. Opiskelija osaa vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin, ja osaa perustella vastauksensa suurimmaksi osaksi ilman keskustelukumppanin tukea, tai apuvälineitä.

(5) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan sujuvasti ja monipuolisesti saksaksi. Opiskelija osaa tulkita helppoja saksankielisiä tekstejä, ja osaa kertoa asiasisällöstä omin sanoin saksaksi ilman apuvälineitä. Opiskelija osaa vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin luontevasti, ja osaa perustella vastauksensa ilman keskustelukumppanin tukea, tai apuvälineitä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojaksolla käytetään monipuolisia oppimista tukevia suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Osa opintojakson tehtävistä ovat itsekorjautuvia tehtäviä, joista opettaja ei erikseen anna palautetta. Opintojaksolla on myös laajempia, sekä suullisia että kirjallisia, oppimistehtäviä, joista opettaja antaa opiskelijalle arvioinnin lisäksi kirjallisen palautteen.

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

6 opintopistettä vastaa 162 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojakson tiedot

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Lisäksi opiskelija tarvitsee web-kameran sekä headsetin opintojakson suullisia tuotoksia varten.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Opintojakson lisätiedot

Huom! Peruutusaika muuttunut. Opintojen peruminen on mahdollista vain ilmoittautumisajan puitteissa. Voit perua opinnot ilmoittamalla siitä kirjallisesti avoinamk@centria.fi

Ilmoittautumistiedot

Huomioithan, että jos kotikorkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua, ilmoittautuminen opinnoille tapahtuu korkeakoulusi oman Pepin kautta. Lisätietoa ja ohjeita ristiinopiskelupalvelun käyttöön löydät verkkosivuiltamme. Jos ristiinopiskelupalvelu ei vielä ole koulusi käytössä ja oman Pepin käyttö ilmoittautumiseen ei ole mahdollista, tee siinä tapauksessa ilmoittautuminen opinnolle tällä lomakkeella.

Ristiinopiskelupalvelu on tällä hetkellä käytössä ainakin seuraavilla kouluilla HAMK, HUMAK, TurkuAMK, XAMK