Kesä
Opintojakson nimi Saksan alkeiskurssi II
Opintojakson ajankohta 01.08.2022 - 31.08.2022
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Miisa Tanner
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 30.03.2022 - 31.07.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Saksan alkeiskurssi II

01.08.2022 - 31.08.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija kehittää saksan kielen taitoansa erilaisissa työhön liittyvissä tilanteissa sekä tuottaa lisää saksan perusrakenteita.

Sisältö:

Asuminen, kaupunkiesittely, tien kysyminen ja neuvominen, työhuoneen kuvailu, puhekieli, hotellihuoneen tilaaminen, sää, matkustaminen, tavat ja tottumukset saksankielisellä alueella.

 

Edeltävyysehdot

Saksan alkeiskurssi I tai vastaavat tiedot.

 

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opetus tapahtuu Zoom- verkkoympäristössä, jossa on intensiivistä opettajajohtoista lähiopetusta 2h päivässä kahden viikon ajan. Oppitunnilla yhdessä harjoitusten tekoa sekä break-out room:eissa tapahtuvia suullisia pari-ja pienryhmäharjoituksia. Aktiivinen läsnäolo.

Aihepiirit: Omista työtehtävistä kertominen, tienneuvominen, omista mieltymyksistä kertominen /ravintolassa tilaaminen

Arvioitavat tehtävät: suullinen (50%) ja kirjallinen tentti (50%) + aktiivinen läsnäolo oppitunneilla.

Opintojakso sisältää 22 h opetusta + 2h tentti: 1.8-12.8 joka päivä opetusta klo 10.00-11.30 Kirjallinen Moodle-tentti 15.8. (kellonaika sovitaan yhteisesti).

Opintojakson tiedot

Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuuksien mukaan oppikirja (Fahrplan tekstit ja sanastot sekä kielioppi ja harjoitukset lähtökohtaisesti kpl 4-6) Painovuodella ei ole väliä. Moodlealustalla tuntislaidit, suulliset harjoitukset ja muuta materiaalia, joiden avulla työskennellään Zoom-tunnilla. Opintojaksolle hyväksytyt saavat tarkemmat aloitusohjeet sähköpostitse ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumistiedot

Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)