Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Saksan kielen perusteet 1
Opintojakson ajankohta 06.02.2023 - 09.05.2023
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Sirpa Mattila
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 15.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma

Saksan kielen perusteet 1

06.02.2023 - 09.05.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet Opiskelija osaa

 • kielen perusrakenteita ja perussanastoa
 • viestiä kohdekielellä yksinkertaisissa tilanteissa
 • kirjoittaa yksinkertaisia ohjattuja viestejä
 • Opiskelija tuntee kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä.
 • Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1.

 

Sisältö ja sen jaksotus

 • yksinkertaiset viestintätilanteet
 • perussanastoa – tervehtiminen, lukusanat – itsestä kertominen – muiden esitteleminen, työstä puhuminen – mielipiteen ilmaisu, sää – matkalippujen ostaminen, viikonpäivät, kellonajat – ravintolatilanteet, mieltymyksen kertominen – juhlissa, reagointi, perheestä kertominen
 • perusrakenteita – persoonapronominit – verbitaivutus – epämääräinen ja määräinen artikkeli – päälauseen ja kysymyslauseen sanajärjestys – epäsäännölliset verbit – kieltosana – man-rakenne, monikko – modaaliapuverbit – substantiivin ja persoonapronominien akkusatiivi – akkussatiiviprepositiot
 • saksankielisen alueen kulttuuri

Edeltävyysehdot

Opintojakso on alkeiskurssi, joten aiempaa saksan kielen osaamista ei tarvita.

Arviointikriteerit

 • Opintojakso arvioidaan skaalalla 0 – 5.
 • Opintojaksolla on sekä kirjallinen (70%) että suullinen (30%) tentti.
 • Arvosana määräytyy pääsääntöisesti kirjallisen ja suullisen tentin yhteisarvosanasta.
 • Oppimimistehtävät arvioidaan Hyväksytty/Hylätty/Täydennettävä.
 • Opintojaksolla on 75 % läsnäolovelvoite Zoom-luennoilla.
 • Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kirjallisen ja suullisen tentin sekä tehtävien hyväksyttyä suorittamista.Tämän lisäksi tulee myös läsnäoloehtojen täyttyä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan verkossa Zoom-ympäristössä sekä Canvas-oppimisalustalla. Verkkoluennot ovat läsnäolovelvoitteisia.

 • 06.02.2023 08.00 – 10.00 Zoom
 • 13.02.2023 08.00 – 10.00 Zoom
 • 27.02.2023 08.00 – 10.00 Zoom
 • 06.03.2023 08.00 – 10.00 Zoom
 • 13.03.2023 08.00 – 10.00 Zoom
 • 20.03.2023 08.00 – 10.00 Zoom
 • 27.03.2023 08.00 – 10.00 Zoom
 • 03.04.2023 08.00 – 10.00 Zoom
 • 12.04.2023 08.00 – 10.00 Zoom
 • 17.04.2023 08.00 – 10.00 Zoom
 • 24.04.2023 08.00 – 10.00 Zoom
 • 02.05.2023 08.00 – 10.00 Zoom
 • 09.05.2023 17.00 – 20.00 Zoom + Proctorio

Opiskelijan työmäärä 5 opintopisteen opintojaksolla on 5 x 27 h = 135 h.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytetään kirjaa Blanco-Kudel: Freut mich1 https://finnlectura.fi/oppimateriaalit/saksa/freut-mich/freut-mich-1/#freut-mich-1 sekä Canvasissa että verkossa olevaa materiaalia.