Kevät
Opintojakson nimi Saksan kieliopin kertaus
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 01.05.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 01.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Saksan kieliopin kertaus

16.01.2023 - 01.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  Saksan peruskieliopin ja sanaston kertaaminen (taso A2) Sisältö: – Miten käytät aiemmin oppimiasi ja uusia kieliopin rakenteita ja sanastoa? – Miten sovellat niitä eri aihepiireihin kuten itsensä esittelyyn, asumiseen, matkustamiseen, tienneuvomiseen, ruokasanastoon sekä ostosten tekoon?

Edeltävyysehdot

Saksan perusteet

Arviointikriteerit

Saat merkinnän opintojaksosta, kun olet suorittanut kaikki verkkokurssin tehtävät hyväksytysti opintojakson aikana. Hyväksytty suoritus edellyttää, että vähintään 50 prosenttia vastauksista on oikein.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Ryhmän Learn-alustalla oleva materiaali ja tehtävät.

Opintojakson pääpaino on saksan kieliopin kertauksessa, mutta osiot on nimetty eri aihepiirien mukaan, koska tavoitteena on kerrata myös sanastoa. Teemoja ovat mm. itsensä esittely, asuminen, matkustaminen, hotellivaraukset, tienneuvominen, ruokasanasto sekä ostosten tekeminen.