Kevät
Opintojakson nimi Salausmenetelmät
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 28.02.2023
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Jouko Teeriaho
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Salausmenetelmät

09.01.2023 - 28.02.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tuntee tiedon salauksen peruskäsitteet. Hän tuntee salausmenetelmien perustyypit ja osaa arvioida niiden luotettavuutta. Opiskelija tuntee ns. turvallisten tietoliikenneprotokollien ja niihin liittyvän julkisen avaimen infrastruktuurin toiminnan.

Sisältö:

Salausmenetelmien diskreettiä matematiikkaa: jaollisuus, alkuluvut, Eukleideen algoritmi, kongruenssit ja Eulerin ja Fermat’n lauseet.

Salausalgoritmit- ja ohjelmistot: salausmenetelmien peruskäsitteistö ja -periaatteet, klassiset salaukset ja niiden kryptoanalyysi, modernien salausmenetelmien päätyypit, tiivisteet ja digitaalinen allekirjoitus ja salausohjelmistojen tarvitsemat algoritmit.

Arviointikriteerit

0-5 Arviointi perustuu etätehtäviin

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelumuotona on itseopiskelu. Arvointi perustuu palautettaviin etätehtäviin. Opintojakson työtila sisältää kirjallisten oppimateriaalien lisäksi sarjan videoluentoja. Tehtävien suorittamiseen on saatavissa ohjausta.

Kevätlukukausi 2023. Opiskelu tapahtuu verkossa. Alkuinformaation jälkeen opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta. Ohjausajoista ja tavasta tiedotetaan opintojakson alkaessa

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi