Non-stop
Opintojakson nimi SDGt energia-, materiaali- ja teollisuusalalla
Opintojakson ajankohta 17.05.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Hye Jung-Majanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 17.05.2023 - 15.12.2023
AVOIN AMK ilmoittautuminen

SDGt energia-, materiaali- ja teollisuusalalla

17.05.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet
  • Oppija tunnistaa kestävän kehityksen tavoitteet eli SDG:t energia-, materiaali- ja teollisuussektoreiden liiketoiminnassa.
  • Oppija kykenee soveltamaan kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia energia-, materiaali- ja teollisuussektoreilla.
  • Oppija saa inspiraatiota kestävään kehitykseen liittyvistä menestyneistä liiketoimintaesimerkeistä kiertoteollisen prosessin, innovatiivisen rakennusmateriaalin ja uusiutuvan energian saralla.
Sisältö
  • YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, jotka liittyvät energia-, materiaali- ja teollisuusalaan.
  • Megatrendit ja kestävä kehitys energia-, materiaali- ja teollisuusaloilla.
  • Motivaatio, verkostojen rakentaminen ja resurssit
  • Liiketoimintamallinnus kestävän kehityksen edistämiseksi näillä aloilla.

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Arviointikriteerit

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on MOOC (Massive Open Online Course), joka suoritetaan verkossa (kokonaan etäopiskeluna) MOOC-verkkokoulutusympäristössä (itslearning Learning Management System).

Joustava aloitus. Osallistumisvaatimuksia ei ole. Voit opiskella sisällöt omaan tahtiin. Kurssi on tarjolla jatkuvasti 31.12.2023 saakka.

Opintojakson tiedot

Kaikki kurssimateriaalit sijaitsevat kurssin MOOC-alustalla.

Opintojakson lisätiedot

Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin, mutta se tulee olla suoritettuna viimeistään 31.12.2023.