Kesä
Opintojakson nimi Seksuaalisuuden huomiointi kuntoutuksessa
Opintojakson ajankohta 03.06.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Maiju Issakainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.03.2024 - 19.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Seksuaalisuuden huomiointi kuntoutuksessa

03.06.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

 • Osaat huomioida seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden asiakastyössä
 • Osaat hyödyntää plissit-mallia seksuaalisuuden puheeksiottamisessa
 • Osaat kuvailla ikääntymisent, sairastumisen ja vammautumisen mahdolliset vaikutukset seksuaalisuuteen
 • Osaat antaa rajattua tietoa seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä osana kuntoutustyötä.

Sisältö

 • Seksuaalisuuden huomiointi kuntoutustyössä​
 • Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden huomiointi kuntoutuksessa
 • Seksuaalisuus ja ikääntyminen
 • Sairastumisen tai vammautumisen vaikutukset seksuaalisuuteen
 • Seksuaalisuus ja neurologiset sairaudet
 • Seksuaalisuus ja kipu
 • Seksuaalisuus ja kehitysvamma

Edeltävyysehdot

Opintojakso soveltuu kuntoutusalojen opiskelijoille ja ammattilaisille.

Arviointikriteerit

Arviointi Hyväksytty – Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op, joka vastaa 5 x 27 h = 135 h opiskelijan työtä.

Opintojakso koostuu itsenäisestä materiaaliin tutustumisesta, tallennetuista verkkoluennoista ja oppimistehtävistä. Voit edetä opintojaksolla omassa tahdissasi niin, että kaikki opintojakson oppimistehtävät on palautettu opintojakson suoritusajankohdan sisällä. Tarvittava (pakollinen) materiaali löytyy opintojakson Moodle-oppimisympäristöstä.

Opintojakson tiedot

Opintojakson suorittamiseen tarvitset tietokoneen ja verkkoyhteyden.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.