Kevät
Opintojakson nimi Seksuaalisuuden ja sukupuolen ymmärtäminen kohtaamistyössä
Opintojakson ajankohta 01.01.2023 - 30.06.2023
Korkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Sabina Hentilä ja Sandra Hagman
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 30.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Seksuaalisuuden ja sukupuolen ymmärtäminen kohtaamistyössä

01.01.2023 - 30.06.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tunnistaa ja ymmärtää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen, haavoittuvuuteen, hyvinvointiin ja valtaan liittyviä kysymyksiä.
  • hahmottaa eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten tarpeita ja intersektionaalista luonnetta.
  • osaa käyttää erilaisia työmenetelmiä asiakkaiden seksuaalisuuden ja sukupuolen terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen.
  • osaa toimia eettisesti ja ammatillisesti erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastilanteissa.
  • osaa käydä ammatillista keskustelua seksuaalisuuden ja sukupuolen kysymyksistä toisten kohtaamistyön ammattilaisten kanssa.

Sisältö:

  • Sukupuolen ja seksuaalisuuden muuttuvat merkitykset ja kulttuurisidonnaisuus. Seksuaalisuuden ja sukupuolen keskeiset käsitteet.
  • Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus, kulttuurit ja identiteetit.
  • Seksuaali- ja sukupuoliterveyden huomioiminen kohtaamistyössä.
  • Haavoitettu seksuaalisuus, sen kohtaaminen ja hoitaminen asiakastyössä. Seksuaalioikeudet.
  • Oma ammatillinen kasvu ja eettinen kompetenssi.

Arviointikriteerit

Kurssi arvioidaan hylätty-hyväksytty. Kurssin hyväksyminen vaatii kaikkien tehtävien ja tenttien suorittamista hyväksytysti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen työskentely, verkkotehtävät ja tentit.

Opintojakso toteutuu verkossa. Opintojakson voi aloittaa aikaisintaan 1.1.2023 ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti 3 kk kuluessa. 3kk aika lasketaan opintojaksolle ilmoittautumisen hyväksymisestä. Voit ilmoittautua oman aikataulun mukaan kevään aikana ja tehtävät pitää olla palautettuna viimeistään 30.6.2023

Kurssi koostuu viidestä osa-alueesta, jotka tulee suorittaa järjestyksessä. Huomioi, että 5 opintopistettä vastaa 135 h opiskelijan työtä. Kurssi sisältää luentotallenteisiin ja kirjallisuuteen perehtymistä, verkkotehtäviä ja -tenttejä sekä muuta itsenäistä työskentelyä.

Opintojakson tiedot

Toimiva nettiyhteis, tietokone.

Opintojakson lisätiedot

Verkkokurssi ei vaadi etukäteisvalmistautumista. Kurssin kirjallisuus ja muu oppimateriaali on joko suoraan Diakle-alustalla tai saatavilla verkosta. Kirjallisuusluettelo löytyy oppimisalustalta.

Ilmoittautumistiedot

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.