Non-stop
Opintojakson nimi Seksuaalisuuden ja sukupuolen ymmärtäminen kohtaamistyössä
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Sabina Hentilä ja Sandra Hagman
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 30.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Seksuaalisuuden ja sukupuolen ymmärtäminen kohtaamistyössä

29.08.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tunnistaa ja ymmärtää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen, haavoittuvuuteen, hyvinvointiin ja valtaan liittyviä kysymyksiä.
  • hahmottaa eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten tarpeita ja intersektionaalista luonnetta.
  • osaa käyttää erilaisia työmenetelmiä asiakkaiden seksuaalisuuden ja sukupuolen terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen.
  • osaa toimia eettisesti ja ammatillisesti erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastilanteissa.
  • osaa käydä ammatillista keskustelua seksuaalisuuden ja sukupuolen kysymyksistä toisten kohtaamistyön ammattilaisten kanssa.

Sisältö:

  • Sukupuolen ja seksuaalisuuden muuttuvat merkitykset ja kulttuurisidonnaisuus. Seksuaalisuuden ja sukupuolen keskeiset käsitteet.
  • Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus, kulttuurit ja identiteetit.
  • Seksuaali- ja sukupuoliterveyden huomioiminen kohtaamistyössä.
  • Haavoitettu seksuaalisuus, sen kohtaaminen ja hoitaminen asiakastyössä. Seksuaalioikeudet.
  • Oma ammatillinen kasvu ja eettinen kompetenssi.

Arviointikriteerit

Kurssi arvioidaan hylätty-hyväksytty. Kurssin hyväksyminen vaatii kaikkien tehtävien ja tenttien suorittamista hyväksytysti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen työskentely, verkkotehtävät ja tentit.

Opintojakso toteutuu verkossa ns. non-stop- periaatteella. Opintojakson suoritusaika on 3kk opintoihin hyväksymisestä. Kurssi koostuu viidestä osa-alueesta, jotka tulee suorittaa järjestyksessä. Huomioi, että 5 opintopistettä vastaa 135 h opiskelijan työtä. Kurssi sisältää luentotallenteisiin ja kirjallisuuteen perehtymistä, verkkotehtäviä ja -tenttejä sekä muuta itsenäistä työskentelyä.

Opintojakson tiedot

Toimiva nettiyhteis, tietokone.

Opintojakson lisätiedot

Verkkokurssi ei vaadi etukäteisvalmistautumista. Kurssin kirjallisuus ja muu oppimateriaali on joko suoraan Diakle-alustalla tai saatavilla verkosta. Kirjallisuusluettelo löytyy oppimisalustalta.

Ilmoittautumistiedot

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.