Syksy
Opintojakson nimi Seksuaalisuus eri ikäkausina
Opintojakson ajankohta 04.09.2023 - 30.10.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Marja Kinisjärvi, Juha Alakulppi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 30.08.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Seksuaalisuus eri ikäkausina

04.09.2023 - 30.10.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

 1. ymmärtää seksuaali- ja lisääntymisterveyden merkityksen yksilön elämänkaaressa
 2. osaa määritellä seksuaalisuuden eri ulottuvuuksia.
 3. osaa ohjata ja tukea perhettä, lasta ja nuorta seksuaalisessa kasvussa ja kehityksessä
 4. osaa ohjata ja tukea naisen, miehen ja muunsukupuolisten seksuaalisuutta ja lisääntymisterveyttä.
 5. osaa ohjata ja tukea ikääntyvää seksuaaliterveydessä.
 6. osaa ottaa seksuaalisuuden puheeksi ja käyttää seksuaaliohjauksen työmenetelmiä.

Sisältö:

 1. Lasten ja nuorten seksuaalisuuden tukeminen
 2. Aikuisten seksuaaliterveyden tukeminen
 3. Ikääntyvien seksuaalisuuden tukeminen
 4.  Seksuaaliohjaus eri elämäntilanteissa

Edeltävyysehdot

Ensimmäisen vuoden opinnot ja/tai kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon kentältä ennen tätä kurssia auttavat aiheen avautumista sekä auttavat arvioimaan seksuaaliterveyden haasteita paremmin.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko hyväksytty-hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Opinnot toteutuvat verkko-opintoina 5 op, Moodle
 • Verkko-opinnot: Itsenäinen työskentely, verkkokeskustelut ja tehtävät
 • Yhteensä 5 eri tehtäväaluetta.

Opinnot alkavat vkolla 36 (4.9.2023). Opintojakso päättyy vkolla 43 (30.10.2023), jolloin kaikki tehtävät ja verkkokeskustelut tulee olla palautettuna Moodle-alustalle.

Opintojaksolle hyväksytyt saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä (tarkistathan myös roskapostin).

Ilmoittautumistiedot

Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautuminen aukeaa 14.8. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)