Kevät
Opintojakson nimi Seksuaalisuus eri ikäkausina
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 12.03.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Marja Kinisjärvi, Satu Rainto
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 08.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Seksuaalisuus eri ikäkausina

16.01.2023 - 12.03.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija 1. ymmärtää seksuaali- ja lisääntymisterveyden merkityksen yksilön elämänkaaressa 2. osaa määritellä seksuaalisuuden eri ulottuvuuksia. 3. osaa ohjata ja tukea perhettä, lasta ja nuorta seksuaalisessa kasvussa ja kehityksessä 4. osaa ohjata ja tukea naisen, miehen ja muunsukupuolisten seksuaalisuutta ja lisääntymisterveyttä. 5. osaa ohjata ja tukea ikääntyvää seksuaaliterveydessä. 6. osaa ottaa seksuaalisuuden puheeksi ja käyttää seksuaaliohjauksen työmenetelmiä.

Sisältö:

1. Lasten ja nuorten seksuaalisuuden tukeminen 1 op 2. Aikuisten seksuaaliterveyden tukeminen 1 op 3. Ikääntyvien seksuaalisuuden tukeminen 1 op 4. Seksuaaliohjaus eri elämäntilanteissa 2 op

Edeltävyysehdot

Ensimmäisen vuoden opinnot ja/tai kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon kentältä ennen tätä kurssia auttavat aiheen avautumista sekä auttavat arvioimaan seksuaaliterveyden haasteita paremmin.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko hyväksytty-hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutuvat verkko-opintoina 5 op, Moodle Verkko-opinnot: Itsenäinen työskentely, verkkokeskustelut ja tehtävät Yhteensä 5 eri tehtäväaluetta.

Opinnot alkavat vkolla 3 (16.1.2023). Opintojakso päättyy vkolla 10 (12.3.2023), jolloin kaikki tehtävät ja verkkokeskustelut tulee olla palautettuna Moodle-alustalle.

Opintojaksolle hyväksytyt saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä (tarkistathan myös roskapostin).

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 21.11.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”).

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja sekä ohjeet opintojakson moodle-alustalle liittymiseen. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi