Syksy
Opintojakson nimi Seksuaalisuus ihmisen oikeutena ja voimavarana
Opintojakson ajankohta 03.10.2022 - 20.11.2022
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Noora Wilhelmsson
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Seksuaalisuus ihmisen oikeutena ja voimavarana

03.10.2022 - 20.11.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla perehdyt ihmisen seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen. Ymmärrät seksuaalisuuden ihmisen pe­rustarpeena, oikeutena ja hyvinvointina. Saat käytannön työkaluja seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen ja sensi­tiiviseen ohjaukseen. Opiskelet, mitä tarkoitetaan seksuaalisuuden moninaisuudella ja miten, seksuaalisuutta ku­vataan eri kulttuureissa. Tarkastelet ja pohdit opintojakson aikana ajankohtaisia kysymyksiä liittyen seksuaalisuu­teen ja seksuaaliterveyteen.

 

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

 • tunnistaa ja osaa määritellä seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden peruskäsitteet
 • ymmärtää seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden merkityksen osana eri ikäisten ihmisten terveyttä ja hyvinvointia
 • osaa kuvata seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuuden
 • tunnistaa yleisimpien sairauksien yhteyden seksuaalisuuteen
 • osaa ottaa puheeksi seksuaalisuuden ja toimia työssään seksuaaliterveyttä edistävällä tavalla
 • tunnistaa yhteiskunnassamme ajankohtaisia seksuaalioikeuksiin liittyviä haasteita ja osaa toimia niiden ehkäisemiseksi

Sisältö

Moduulit ja sisältö

Peruskäsitteet ja taustaa

Seksuaalisanasto

 

Moduuli 1:

Seksuaalisuus ihmisen elämän kulussa

 • Oman seksuaalisuuden kohtaaminen
 • Seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden peruskäsitteet
 • Seksuaalisuuden portaat
 • Elämänmittainen seksuaalisuus

Moduuli 2: Seksuaalisuuden monimuotoisuus

 • Sukupuolisuuden moninaisuus ja seksuaalinen suuntautuminen
 • Seksuaalisuus ja etninen kulttuuri

Moduuli 3: Seksuaalisuus ja terveys

 • Minäkuva ja seksuaalisuus
 • Ihmisen terveydentilan yhteys seksuaalisuuteen

Moduuli 4: Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen

 • Ohjauksen perusteet
 • Sensitiivinen seksuaaliohjaus
 • Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen

Moduuli 5: Seksuaalisuus oikeutena

 • Lainsäädäntö
 • Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta
 • Väkivallan ehkäisy

Arviointikriteerit

Arviointi: hyväksytty – hylätty

Opintotojakso sisältää 4 erilaista verkkotehtävää sekä itsearvioinnin. Tehtävät koostuvat yksilötehtävistä sekä keskusteluista toisten opiskelijoiden kanssa Moodle-alustalla tiettynä ajanjaksona.

Tehtävät arvioidaan hyväksytty- hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen opiskelu verkossa

Vapaaehtoiset keskustelutuokiot opintojakson teemoista verkossa opintojakson opettajan ja opiskelijoiden kesken.

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.  Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi