Syksy
Opintojakson nimi Seksuaalisuus ja sairaus
Opintojakson ajankohta 17.10.2022 - 09.12.2022
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Maarit Sinisaari-Eskelinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 02.10.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Seksuaalisuus ja sairaus

17.10.2022 - 09.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

 • ymmärtää sairastumisen ja sairauden merkityksen seksuaalisuudelle
 • osaa ottaa puheeksi seksuaalisuuteen liittyviä asioita potilaan ja hänen läheisten kanssa.
 • osaa hoitaa ja tukea potilasta ja hänen läheisiään seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä kysymyksissä
 • osaa ohjata ja neuvoa eri sairauksia sairastavia potilaita seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä eri toimintaympäristöissä
 • osaa antaa rajattua tietoa sairastumisen ja sairauden vaikutuksista seksuaalisuuteen.

Sisältö:

 • Seksuaalisuuden puheeksi ottamisen mallit ja tasot
 • Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen sairastuessa
 • Syöpä ja seksuaalisuus
 • Diabetes ja seksuaalisuus
 • Mielenterveys ja seksuaalisuus
 • Sydänsairaudet ja seksuaalisuus

Edeltävyysehdot

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa. Sairaus ja seksuaalisuus – opintojakso on tarkoitettu opinnoissaan jo edenneille opiskelijoille. Suoritettujen opintopisteiden määrä vähintään 80 opintopistettä.

Lisäksi on hyvä, jos opiskelija on suorittanut aikaisempia seksologiaa käsitteleviä opintoja kuten Saanko olla? – Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen (XX00CH60 – ) tai Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito – opintojakso (SX00DQ56-) tai vastaavia seksologiaa käsitteleviä opintoja.

Edeltävien seksologian opintojen suorittaminen ei kuitenkaan ole edellytys opintojaksolle osallistumiselle.

Lisätietoa: Maarit.Sinisaari-Eskelinen@metropolia.fi Maija-Riitta.Jouhki@metropolia.fi

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty.

Suoritukset:

 • Keskustelutehtävät
 • Moodletentti
 • Oman oppimisen pohdinta

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa.