Kevät
Opintojakson nimi Seksuaalisuus ja seksuaaliterveyden edistäminen
Opintojakson ajankohta 25.01.2024 - 31.05.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Hoffren Päivi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2023 - 15.01.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Seksuaalisuus ja seksuaaliterveyden edistäminen

25.01.2024 - 31.05.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa tietoa

 • seksuaalisuuden ja seksologian peruskäsitteistä,
 • seksuaalisuudesta eri ikäkausina ja eri kulttuureissa,
 • seksuaalioikeuksista ja seksuaaliterveyden edistämisestä ja
 • seksuaalisuuden moninaisuudesta.
 • hedelmällisyyden suojelusta.

Lisäksi opiskelija saa valmiuksia tarkastella omaa seksuaalisuuttaan ja välineitä seksuaaliterveyden edistämiseen hoitotyön asiantuntijana.

Sisältö

 • Seksuaalisuuden peruskäsitteet
 • Seksologia
 • Seksuaalioikeudet
 • Hedelmällisyyden suojelu
 • Seksuaalisuus eri ikäkausina, turvataidot
 • Oman seksuaalisuuden kohtaaminen
 • Seksuaalioikeudet, suojaikäraja
 • Seksualisuuden monimuotoisuus
 • Seksuaalinen häirintä ja väkivalta
 • Seksuaaliterveyden edistäminen

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Vaaditaan opintojakson hyväksytty suorittaminen tehtävän annon mukaisesti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

 

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.