Syksy
Opintojakson nimi Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito
Opintojakson ajankohta 12.09.2022 - 09.12.2022
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Raakel Viheroksa
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 30.08.2021 - 08.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito

12.09.2022 - 09.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla käsitellään seksuaalisuutta ja sukupuolta loukkaavaa väkivaltaa, uhrin kohtaamista, tukemista ja hoitamista sekä väkivallan ehkäisyä. Lisäksi opintojaksolla käsitellään mistä seksuaalisuutta loukkaavassa väkivallassa ja häirinnässä on kyse, miten yleistä se on, miten sen voi tunnistaa sekä miten sitä voidaan ehkäistä. Opintojakso antaa ammatilliset perusvalmiudet seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen hoitoon sekä työkaluja ennalta ehkäisevään seksuaalikasvatukseen.

Opintojakso toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun (Savonia, Metropolia, TAMK, Turun AMK, OAMK) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä Savonian Moodle-oppimisalustalla.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • Verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen
  • Itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Opintojakson tiedot

Savonia-amk:n, Metropolia-amk:n, Tampereen amk:n, Turun amk:n ja Oulun amk:n läsnäolevat tutkinto- ja avoimen amk:n polkuopiskelijat ilmoittautuvat oman ammattikorkeakoulunsa ilmoittautumisjärjestelmässä. Tämä ilmoittautuminen on tarkoitettu muiden kuin näiden toteuttaja-ammattikorkeakoulujen läsnäoleville tutkinto- ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.