Kevät
Opintojakson nimi Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito
Opintojakson ajankohta 13.02.2023 - 15.05.2023
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Raakel Viheroksa
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 12.02.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito

13.02.2023 - 15.05.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla käsitellään seksuaalisuutta ja sukupuolta loukkaavaa väkivaltaa, uhrin kohtaamista, tukemista ja hoitamista sekä väkivallan ehkäisyä. Lisäksi opintojaksolla käsitellään mistä seksuaalisuutta loukkaavassa väkivallassa ja häirinnässä on kyse, miten yleistä se on, miten sen voi tunnistaa sekä miten sitä voidaan ehkäistä. Opintojakso antaa ammatilliset perusvalmiudet seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen hoitoon sekä työkaluja ennalta ehkäisevään seksuaalikasvatukseen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

  • toteutuu 100% verkkokurssina (Savonia-amk Moodle-alusta)

itsenäinen opiskelu verkko-alustalla: aktiivinen osallistuminen, verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen aikataulujen ja kriteerien pohjalta

Opintojakson tiedot

Koulutus toteutetaan ja tuotetaan viiden ammattikorkeakoulun ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteistyönä.

Yhteistyössä olevat ammattikorkeakoulut:

Metropolia ammattikorkeakoulu

Savonia ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.