Kevät
Opintojakson nimi Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito
Opintojakson ajankohta 11.03.2024 - 29.04.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Hoffren Päivi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2023 - 29.02.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito

11.03.2024 - 29.04.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet.
 • on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta.
 • tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle.
 • tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet.
 • tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet.
 • tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.

Keskeinen sisältö

 • Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys
 • Seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi
 • Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä väkivaltaa kohdanneen sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat
 • Työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työnhyvinvointi
 • Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty  – Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

 • Aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle
 • Itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Opintojakson tiedot

Opinnot alkavat 11.3.2024.

 • Osa tehtävistä suoritetaan itsenäisesti ja osa pienryhmätehtävinä.
 • Tehtävien palautusalustat avautuvat portaittain alkaen 11.3.2024 ja sulkeutuvat 29.4.2024 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
 • Opinnot lähtevät tiiviisti ja rytmitetysti liikkeelle heti ensimmäisellä viikolla!
 • Ensimmäisen tehtävä tulee olla palautettuna 25.3.2024, että opintojaksolla voi jatkaa etenemistä.
 • Opintojakson tehtävissä on deadline -päivämäärät, joita tulee noudattaa. Myöhästyneitä palautuksia ei oteta huomioon arvioinnissa.
 • Opintojakson kaikki suoritukset tulee olla tehtynä ja palautettuna 29.4.2024 mennessä, jotta opiskelija saa suoritusmerkinnän.

Opintojaksolle hyväksytyt saavat infokirjeen ja ohjeet Moodle-alustalle liittymiseen ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumistiedot

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Oulun, Metropolian, Savonian, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.