Kevät
Opintojakson nimi Seksuaaliterveyden edistäminen
Opintojakson ajankohta 04.03.2024 - 20.05.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Heidi Pasonen ja Riina Sahlman
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 18.02.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Seksuaaliterveyden edistäminen

04.03.2024 - 20.05.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi osaat huomioida seksuaalisuuden osana ihmisen elämänkaarta. Ymmärrät seksuaalisuuden merkityksen elämänkulussa, seksuaalisuuden moninaisuuden ja seksuaaliterveyden osana ihmisen ja yhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Osaat perustella omaan seksuaalisuuteesi liittyviä asenteita, arvoja sekä rajoja ja sinulla on valmiudet ottaa kantaa seksuaalisuuteen liittyvistä ilmiöistä yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnallisella tasolla.

Ymmärrät seksuaaliterveyden edistämisen merkityksen yksilöiden kohdalla.

Sisältö:

  • Seksuaalisuuden ulottuvuudet
  • Seksuaaliterveys ja seksuaalioikeudet
  • Seksuaalisuuteen liittyvät arvot, normit, tabut ja myytit
  • Seksuaalikehitys
  • Seksuaalisuus elämänkulussa
  • Seksuaalisuuden moninaisuus
  • Rakkaus, parisuhde ja perhesuunnittelu
  • PLISSIT-malli
  • Seksuaalinen häirintä, seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja seksuaalirikoslainsäädäntö

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojaksolla arviointi toteutuu jatkuvan palautteen periaatteella. Keskeisessä roolissa on myös itsearviointi ja vertaisarviointi. Arviointi perustuu opintojakson tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso sisältää aikataulutettuja webinaareja. Opintojakson koodi on SZ00BB68-3019. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi. Huomaathan, että webinaareissa on läsnäolovelvollisuus eikä webinaareista tule tallenteita.

Opintojakson tiedot

Verkko-opetus: flipped-learning, itsenäinen materiaaliin perehtyminen, verkkoluennot, verkkokeskustelut – ja testit, oppimistehtävä, opintojaksoportfolio