Syksy
Opintojakson nimi Seksuaaliterveyden edistäminen
Opintojakson ajankohta 16.09.2024 - 18.12.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Heidi Pasonen ja Riina Sahlman
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 01.09.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Seksuaaliterveyden edistäminen

16.09.2024 - 18.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Tämän opintojakson suoritettuasi sinulla on valmiudet edistää yksilöiden ja yhteisöjen seksuaaliterveyttä.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät seksuaalisuuden ja sen moninaisuuden merkityksen ihmisen eri elämänvaiheissa sekä seksuaaliterveyden ja sen edistämisen osana ihmisen ja yhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia. Osaat ottaa seksuaalisuuden puheeksi asiakkaiden kanssa.

Tunnet seksuaalioikeudet. Osaat tarkastella seksuaalisuuteen liittyviä arvoja ja asenteita sekä ymmärrät niiden merkityksen seksuaalioikeuksien toteutumisessa yksilö, yhteisö ja yhteiskunnallisella tasolla.

Sisältö:

  • Seksuaalisuuden ulottuvuudet
  • Seksuaaliterveys ja seksuaalioikeudet
  • Seksuaalisuuteen liittyvät arvot ja asenteet
  • Seksuaalisuus eri elämänvaiheissa
  • Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus
  • Lisääntymisterveys
  • Seksuaalisuuden puheeksiotto ja puheeksiottamisen mallit
  • Seksuaaliväkivalta ja seksuaalirikoslainsäädäntö

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojaksolla arviointi toteutuu oppimistehtävien kautta saatavan jatkuvan palautteen periaatteella sekä verkkotestin avulla. Keskeisessä roolissa on myös itsearviointi ja vertaisarviointi. Arviointi perustuu opintojakson tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso sisältää aikataulutettuja webinaareja. Opintojakson koodi on SZ00CL39-3001. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi. Huomaathan, että webinaareissa on läsnäolovelvollisuus eikä webinaareista tule tallenteita.

Opintojakson tiedot

Verkko-opetus: flipped-learning, itsenäinen materiaaliin perehtyminen, verkkoluennot, verkkokeskustelut – ja testit, oppimistehtävä sekä opintojaksoportfolio