Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 14.05.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Heidi Pasonen ja Christina Mantsinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 06.12.2022

Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet

16.01.2023 - 14.05.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson käytyäsi ymmärrät seksuaalisuuden ja ihmisoikeuksien, seksuaalisuuden moninaisuuden ja seksuaaliterveyden merkityksen yksilön ja yhteisön sekä yhteiskunnan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Tavoitteet – Ymmärrät seksuaalisen hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien laajuuden ja niiden edistämisen merkityksen yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan näkökulmasta – Tunnet ihmis- ja seksuaalioikeudet sekä etiikan ja pystyt edistämään niitä työelämässä – Tunnet ihmisoikeuksien ja seksuaaliterveyden edistämisen perustavoitteet ja -välineet ja pystyt toteuttamaan niitä työelämässä – Ymmärrät seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta

Sisältö:

– Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla , PLISSIT-malli – Ihmis- ja seksuaalioikeudet sekä etiikka – Seksuaalisuuden ja ihmisoikeuksien yhteiskunnalliset ulottuvuudet, kuten lait, sopimukset, kulttuuri, media, arvot, tabut, sosiaaliset instituutiot -Seksuaaliterveys, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus – Seksuaalirikkomukset ja ihmisoikeusloukkaukset, kuten sukuelinten silpominen, prostituutio ja ihmiskauppa – Seksuaaliterveyden edistämisen taidot

Edeltävyysehdot

Sote-alan AMK-tutkinto

Arviointikriteerit

Hyväksytty /hylätty

Hyväksytty:

Osoitat ymmärtäväsi seksuaaliterveyden ja -oikeuksien edistämisen merkityksen ja ihmisoikeudet yksilöiden, yhteisöjen sekä yhteiskunnan näkökulmasta ja osaat antaa esimerkkejä niiden edistämisestä työelämässä

Osoitat ymmärtäväsi seksuaaliterveyden edistämisen sekä ihmisoikeuksien eettiset perusteet

Osaat perustella seksuaalisuuteen liittyviä ilmiöitä yksilö, yhteisö ja yhteiskunnallisella tasolla.

Osoitat ymmärtäväsi seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

135h: 90h itsenäinen opiskelu, 45h verkkokeskustelut ja ryhmätyö

Verkko-opetus: itsenäinen materiaaliin perehtyminen ja tehtävät, verkkokeskustelut -ja testit, ryhmätyö