Kevät
Opintojakson nimi Seksuaaliterveyden perusteet
Opintojakson ajankohta 25.01.2023 - 15.03.2023
Korkeakoulu Centria-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 06.01.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Seksuaaliterveyden perusteet

25.01.2023 - 15.03.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa selittää seksuaaliterveyden peruskäsitteitä
 • vertailee seksuaalisuutta voimavarana elämänkulun eri vaiheissa
 • soveltaa menetelmiä, edistää seksuaaliterveyttä valitsemassaan elämänkulun vaiheessa
 • osaa arvioida seksuaaliterveyden merkitystä käytännön hoitotyössä
 • osaa arvioida, miten erilaiset sairaudet vaikuttavat potilaan/asiakkaan seksuaalisuuteen
 • osaa ohjata potilaita/asiakkaita seksuaaliterveyteen liittyvissä kysymyksissä ja ymmärtää miten asiakkaan/potilaan kulttuuritausta voi vaikuttaa hänen tapaansa toteuttaa seksuaalisuuttaan

Opintojaksolla perehdytään laajasti seksuaaliterveyden peruskäsitteisiin. Opintojaksolla määritellään seksuaaliterveyttä elämänkaarinäkökulmasta ja pohditaan, miten lapsen seksuaalisuus kehittyy, mitä haasteita nuori ja aikuinen kohtaa omassa seksuaalisuudessaan sekä miten ikääntyminen ja erilaiset sairaudet vaikuttavat ihmisen seksuaalisuuteen. Opintojaksolla lähestytään seksuaaliterveyttä myös sosiaali- ja terveysalan ammatillisuuden ja monikulttuurisuuden näkökulmasta.

Opintojakson sisältö ja työskentelyprosessi

Osa 1. Seksuaalisuus voimavarana

 • Lapsen ja nuoren seksuaali-identiteetin kehittyminen
 • Aikuisen moninainen seksuaalisuus
 • Ikääntyvän miehen ja naisen seksuaaliterveys

Osa 2. Potilaan ja asiakkaan seksuaalisuuden kohtaaminen

 • Sairauksien vaikutus seksuaaliterveyteen
 • Seksuaalisuuteen liittyvä ohjaus ja neuvonta

Työskentelyprosessi: Työskentely toteutetaan verkkovälitteisesti erilaisten oppimistehtävien ja verkkokeskustelujen avulla. Opintojakson kesto on 8 viikkoa.

Edeltävyysehdot

Perustiedot ihmisen kokonaisvaltaisuudesta sekä yksilöllisestä kasvusta ja kehittymisestä.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

2 opintopistettä vastaa 54 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.