Kesä
Opintojakson nimi Selkokieli
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Korhonen Soilimaria
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Selkokieli

01.06.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Selkokielen kurssin tavoitteena on ymmärtää selkosuomen rakentumisen periaatteet, selkokielen käyttökontekstit sekä selkojulkaisemisen erityispiirteet.

Selkokielen kurssilla perehdytään siihen,

  • mitä selkokieli on
  • kuinka selkokieli rakentuu sisällön, rakenteiden ja sanaston näkökulmasta
  • miten selkokieltä voi soveltaa teksteihin, vuorovaikutustilanteisiin ja verkkomaailmaan sekä
  • millaisia ovat selkojulkaisun periaatteet, typografia ja kuvankäyttö.

Sisältö

  • Selkokielen perusteet (sisältö, sanasto, rakenteet)
  • Kirjoitettu selkokieli
  • Selkokirjallisuus
  • Selkokieli vuorovaikutuksessa
  • Selkojulkaisu, typografia ja kuvittaminen
  • Selkokieli verkkosivuilla

Edeltävyysehdot

Kurssin suorittaminen edellyttää kielenopiskelijalta suomen kielen C1-tason taitoa.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty. Kurssi on hyväksytty, kun kurssin kaikki tehtävät on suoritettu hyväksytysti. Tehtävä on hyväksytty, kun opiskelija on noudattanut tehtävänantoa ja soveltanut tehtävään kurssilla oppimaansa tietoa selkokielestä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.