Non-stop
Opintojakson nimi SEPSIS potilas akuuttihoidon ja ensihoidon asiakkaana
Opintojakson ajankohta 22.03.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.03.2022 - 23.10.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

SEPSIS potilas akuuttihoidon ja ensihoidon asiakkaana

22.03.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  • SEPSIS, syntymekanismit, ja taudinkauva • hengitysvajauksen kehittyminen SEPSIS potilaalla • potilaan tutkiminen ja elintoimintojen arviointi • SEPSIS potilaan akuuttihoito • happeutumishäiriön akuuttihoito Sisältö: • osaat tunnistaa SEPSIS potilaan, ja ymmärrät taudin syntymekanismin. • ymmärrät taudinkuvan hengitykseen vaikuttavat tekijät, ja niiden akuuttihoidon. • vahvistat osaamistasi potilasryhmän tutkimisessa, ja tutkimustulosten analysoimisessa. • ymmärrät ja osaat toteuttaa SEPSIS- potilaan hoitopolun.

Arviointikriteerit

Arviointi perustuu 5 testiin, jotka suoritetaan oppimisalustalla, hyväksytystä suorituksesta pääsee siirtymään seuraavaan kokonaisuuteen. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 60% vastaava pistemäärä. Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelumateriaali on jaettu 5 osa- kokonaisuuteen.

1. SEPSIS 2. Hengitys 3. Potilaan tutkiminen, ja elintoimintojen arviointi 4. SEPSIS potilaan hoito 5. Happeutumishäiriön hoito

Kurssin materiaaleina käytetään dosentti Jouni Nurmen verkkoluentoja.

Opintojakson tiedot

Suoritusaika 2kk. Viimeinen ilmoittautumispäivämäärä 23.10.2022.

Opintojakson lisätiedot

Ei sisäänottoa heinäkuussa.