Non-stop
Opintojakson nimi Sepsispotilas akuuttihoidon ja ensihoidon asiakkaana
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 25.06.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Sepsispotilas akuuttihoidon ja ensihoidon asiakkaana

16.01.2023 - 25.06.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  • SEPSIS, syntymekanismit, ja taudinkauva • hengitysvajauksen kehittyminen SEPSIS potilaalla • potilaan tutkiminen ja elintoimintojen arviointi • SEPSIS potilaan akuuttihoito • happeutumishäiriön akuuttihoito Sisältö: • osaat tunnistaa SEPSIS potilaan, ja ymmärrät taudin syntymekanismin. • ymmärrät taudinkuvan hengitykseen vaikuttavat tekijät, ja niiden akuuttihoidon. • vahvistat osaamistasi potilasryhmän tutkimisessa, ja tutkimustulosten analysoimisessa. • ymmärrät ja osaat toteuttaa SEPSIS- potilaan hoitopolun.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty Arviointi perustuu 5 testiin, jotka suoritetaan oppimisalustalla, hyväksytystä suorituksesta pääsee siirtymään seuraavaan kokonaisuuteen. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 60% vastaava pistemäärä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelumateriaali on jaettu 5 osa- kokonaisuuteen.

1. SEPSIS 2. Hengitys 3. Potilaan tutkiminen, ja elintoimintojen arviointi 4. SEPSIS potilaan hoito 5. Happeutumishäiriön hoito

Kurssin materiaaleina käytetään dosentti Jouni Nurmen verkkoluentoja.

Opintojakson tiedot

16.1.-25.6. 2023. Ensimmäinen aloitus 16.1. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Arvioitu suoritusaika on noin 2 kk.